Завтра (17 листопада. - Ред.) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної  політики та природокористування  розгляне пакет законопроєктів, які, у разі ухвалення, матимуть значний вплив на бізнес, можливості збереження та створення робочих місць.

Комітет парламенту  розглядатиме законопроєкти 6004, 6004-1, 6004-2 для підготовки до першого читання та законопроєкт 5339 вже до другого читання. Законопроєкти передбачають суттєві зміни "правил гри" для  бізнесу у сфері охорони довкілля.

Федерація публічно  висловлювала позицію   стосовно  принципових підходів до імплементації  європейського законодавства у сфері промислового забруднення та охорони довкілля, які враховуватимуть:

 • технологічний рівень розвитку вітчизняної промисловості;
 • можливості і економічну доцільність для компаній інвестувати у проєкти екологічної  модернізації з урахуванням збереження  конкурентоспроможності на ринках;
 • вплив запровадження нових технологій на зайнятість в окремих галузях;
 • усталену європейську практику залучення бізнесу до  розробки найкращих доступних технологій і методів управління;
 • запровадження заходів державної підтримки підприємств для реалізації проектів  екологічної модернізації.

Компанії-учасники Комітету ФРУ з екології та зеленої  економіки переконані, що законопроєкт № 6004-1 — крок до компромісу між завданнями осучаснення дозвільної системи у сфері промислового забруднення і збереження національної промисловості.

Зокрема, законопроєкт враховує низку вимог роботодавців, на врахуванні яких наполягали в рамках розгляду сумнозвісного законопроєкту  №4167:

 • передбачення можливості обґрунтованих тривалих строків відступу після набуття чинності найкращих доступних  технологій для окремих установок, які підлягають екологічній модернізації;
 • застосування автоматичного моніторингу викидів у режимі реального часу лише у разі, якщо це передбачено висновками НДТМ;
 • передбачення дії поточних нормативів викидів до вступу в дію НДТМ;
 • запровадження Національного перехідного плану скорочення операторами установок окремих видів викидів для досягнення показників викидів на основі НДТМ строком до 20 років.

Разом з тим, роботодавці послідовно не підтримують законопроєкт 5339 як такий, що не враховує збалансований підхід до запровадження норм європейського законодавства у сфері охорони довкілля, передбачені зокрема і законопроєктом 6004-1, та створить обґрунтовані ризики негативного впливу на розвиток бізнесу і зайнятість.

Роботодавці не підтримують найбільш ризикові норми законопроєкту 5339 та пропонують Комітету доопрацювати його для розгляду у другому читанні:

 • встановлення необґрунтованого 7-річного строку реалізації заходів із скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для досягнення затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел без можливості продовження з урахуванням економічної ситуації і технологічної можливості;
 • запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин без урахування положень найкращих доступних технологій та обладнання місць відбору проб на стаціонарних організованих джерелах;
 • надання повноважень контролюючому органу зупиняти дію дозволу на викиди без рішення суду та без встановлення граничного строку зупинення.

Закликаємо народних депутатів – членів Комітету ВРУ з питань екологічної  політики та природокористування  врахувати позицію бізнесу під час розгляду законопроєктів 6004, 6004-1, 6004-2 та 5339.

Нагадаємо, за наполягання роботодавців Верховна Рада тричі відхиляла законопроєкт 4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності", який, у разі прийняття, створив би передумови для закриття сотень великих і тисяч середніх та малих компаній, зникнення десятків тисяч робочих місць  у багатьох галузях промисловості.