№6004
Об'єднує природоохоронні дозволи в один — інтегрований, вводить НДТМ, створює реєстр підприємств, які повинні отримувати інтегрований дозвіл
Олександра Устінова author-avatar
Законопроєкт: №6004

Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення

Підготовка до першого читання

Мета – встановлення правових та організаційних засад інтегрованого запобігання та контролю промислового забруднення, яке виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля шляхом впровадження інтегрованого довкільного дозволу, визначення видів діяльності, які вимагають інтегрованого довкільного дозволу, вимог щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів та контролю дотримання умов інтегрованого довкільного дозволу.

Автори документу пояснюють, що існує низка регуляторних та інституційних причин, що призводять до проблеми забруднення навколишнього природного середовища суб’єктами господарювання в Україні.

"Система дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища заснована на покомпонентному підході до регулювання впливу на навколишнє природне середовища: законодавством передбачена видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування, здійснення операцій у сфері поводження з відходами - документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища. Такий підхід не дає змоги враховувати кумулятивний вплив, що здійснює суб’єкт господарювання на навколишнє природне середовище, частково залишаючи поза увагою питання, пов’язані з охороною ґрунтів та забрудненням підземних вод, ефективним споживанням енергії та сировини, умовами виведення з експлуатації та відновленням території промислового майданчика до безпечного екологічного стану", — сказано у пояснювальній записці.

Зазначається, що у рамках імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС обов’язковим є застосування суб’єктами господарювання найкращих доступних технологій та методів управління і досягнення встановлених відповідно до них гранично допустимих обсягів викидів. В Україні немає розроблених нормативно-правових актів, що встановлюють перелік найкращих доступних технологій та методів управління для регулювання окремих видів діяльності, а гранично допустимі концентрації та гранично допустимі скиди забруднюючих речовин не відповідають значенням Директиви 2010/75/ЄС.

"Недостатній рівень здійснення контролю з боку держави за виконанням умов документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища та недієвий механізм забезпечення дотримання виконання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища не заохочують суб’єктів господарювання до збільшення інвестицій у природоохоронні заходи. Натомість більша частина промислового обладнання в Україні є морально застарілою та вичерпала свій ресурс, що призводить до збоїв в експлуатації та підвищує ризик виникнення масштабних небезпечних аварій", — наголошують автори.

Законопроєкт визначає: 

  • основні вимоги до інтегрованого довкільного дозволу,
  • перелік видів діяльності, які вимагають отримання інтегрованого довкільного дозволу,
  • процедуру видачі інтегрованого довкільного дозволу, підстави відмови у видачі інтегрованогодовкільного дозволу,
  • підстави та порядок зупинення та анулювання інтегрованого довкільного дозволу,
  • підстави та порядок внесення змін до інтегрованого довкільного дозволу,
  • вимоги до реєстру інтегрованих довкільних дозволів, особливості моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований довкільний дозвіл;
  • розширені обов’язки оператора забруднювальної установки: він зобов’язаний негайно інформувати дозвільний і контролюючий органи у випадку позаштатної ситуації або аварії, забезпечувати доступ контролюючим органам до перевірок, здійснювати реєстрацію, оброблення та представлення результатів моніторингу викидів таким чином, щоб забезпечити контролюючому органу можливість перевірки їх достовірності та контролю за дотриманням умов інтегрованого довкільного дозволу;
  • умови інтегрованого дозволу для напрямку діяльності "інтенсивне вирощування свиней та птиці" — мають враховувати вимоги законодавства про захист тварин від жорстокого поводження
  • скорочення терміну переходу на НДТМ.
Читайте також
Екоактивісти звернули увагу президента на провалений депутатами законопроєкт №6004-д
Екоактивісти звернули увагу президента на провалений депутатами законопроєкт №6004-д

Йому не вистачило лише одного голосу для ухвалення Верховною Радою

В Україні скоротять процедуру отримання довкіллєвого дозволу: всі деталі
В Україні скоротять процедуру отримання довкіллєвого дозволу: всі деталі

Компетентні органи мають надати свої висновки та пропозиції протягом 35 днів після початку громадського обговорення

Раді вдруге рекомендували прийняти законопроєкт №6004-д “Про промзабруднення”
Раді вдруге рекомендували прийняти законопроєкт №6004-д “Про промзабруднення”

Також Верховній Раді рекомендували прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт №8223 “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”