Екологічна політика України: цілі, напрями та інструменти реалізації Shutterstock

Екологічна політика України: цілі, напрями та інструменти реалізації

Олена Яценьо

Що собою являє екополітика та як її реалізує Українська держава

Нині доцільно дивитися на всі життєві сфери крізь екологічну призму, а тому екологічна політика повинна бути невіддільною частиною загальнодержавної (національної) політики країн. 

У чому полягає суть екополітики, хто стоїть біля її керма, якими органами вона регулюється — читайте далі в матеріалі.

Екологічна політика — це діяльність суспільства й держави, спрямована на: охорону та оздоровлення природного середовища; ефективне поєднання функцій природокористування та охорони довкілля; забезпечення екологічної безпеки громадян; запровадження безвідходних і маловідходних, екологічно чистих технологій; розвиток природоохоронного виховання й освіти.

Екологічна політика складається щонайменше із чотирьох рівнів:

1) міжнародно-глобальної екополітики (наприклад, встановлюються економічні зони у Світовому океані, квоти на вилучення природних ресурсів, вводяться заборони на скидання речовин). Для підвищення рівня володіння мовою доступні курси англійської мови;

2) регіональної екополітики (наприклад, створення прикордонних заповідників, співпраця країн щодо контролю за перенесенням біозабруднювачів);

3) національної (державної) екополітики (наприклад, ухвалення й реалізація природоохоронних законів, міжнародних договорів);

4) локальної екополітики (наприклад, політика економічного району або міста).

Цілі екологічної політики України

Цілі екополітики встановлюються на глобальному та національному рівнях. На регіональному та місцевому рівнях вони конкретизуються з огляду на специфіку території.

Стратегічними цілями екополітики України є:

1) формування екологічної свідомості, цінностей та освіти;

2) сталий розвиток і збалансоване використання природних ресурсів;

3) впровадження екологічних вимог і норм в усі сфери діяльності;

4) зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я громадян;

5) розвиток державної системи охорони довкілля.

Хто в Україні реалізує екологічну політику

Реалізація екологічної політики здійснюється на міжнародному (глобальному), державному (національному), регіональному (обласному) та місцевому (міста, села) рівнях.

Екологічну політику на державному рівні формує Міністерство довкілля та природних ресурсів України.

Суб'єктами екологічної політики є не тільки органи державної влади. Разом із державою реалізацію екологічної політики забезпечують політичні партії, наукові організації, громадські організації, що робить її об'єктом не лише державного, а й публічного управління.

У всьому світі громадський екологічний рух давно став одним із суб'єктів екологічної політики, не є винятком і Україна. Зокрема, найвпливовішими екологічними організаціями України є такі: Національний екологічний центр, "Екологія — Право —Людина", Всеукраїнська екологічна ліга, Save Dnipro тощо.

Як регулюється екологічна політика України

Основними документами екологічної політики України є: закони (наприклад, "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ"), концепції (наприклад, Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року), програми (наприклад, Концепція Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки), стратегії (наприклад, Національна стратегія поводження з відходами) та інші. Набули чинності Закони України "Про оцінку впливу на довкілля" (2017), "Про стратегічну екологічну оцінку" (2018).

Стратегічні документи за ключовими напрямами діяльності Міндовкілля: 

 • Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII
 • Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року"
 • Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"
 • Указ Президента України №111/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації"
 • Указ Президента України №104/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України"
 • Указ Президента України № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів"
 • Указ Президента України №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"
 • Указ Президента України № 512/2019 "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 • Указ Президента України № 381/2017 "Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду"
 • Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2016 № 932-р
 • Стратегія поводження з радіоактивними відходами в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 990
 • Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 820
 • Концепція реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 402
 • План заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1422
 • Концепція боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024
 • Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271
 • Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 688-р
 • План заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1567
 • Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 616-р
 • План заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 353-р
 • Стратегія забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1416-р
 • Добровільні зобов’язання України в рамках виконання Стратегічного плану ООН щодо лісів 2017-2030

Які інструменти реалізації екологічної політики в Україні

Для реалізації стратегічних цілей окреслюють конкретні напрями дій. На основі визначених напрямів розробляються механізми та заходи їхньої реалізації — інструменти екополітики (наприклад, оцінювання впливу на довкілля, екологічний рейтинг забруднених територій).

Нещодавно ми писали про чоловіків-драйверів екологічних змін усередині України.

Раніше ЕкоПолітика також склала ТОП жінок-драйверок екологічної політики України, розповівши про 16 жінок, які щодня порушують гострі й актуальні питання, пишуть закони та впроваджують громадські ініціативи заради чистого довкілля України.

Читайте також
Ukraine Recovery Conference: які основні досягнення України у сфері захисту довкілля
Ukraine Recovery Conference: які основні досягнення України у сфері захисту довкілля

Конференція зібрала понад 3400 учасників та 300+ медіа, стала майданчиком для більше ніж 20 дискусійних обговорень та більше ніж 100 підписаних угод на €16 млрд

Сьогодні Україна та світ відзначають День охорони довкілля: цікаві факти про цей день
Сьогодні Україна та світ відзначають День охорони довкілля: цікаві факти про цей день

Він об'єднує мільйони людей з усього світу, залучаючи їх до руху із захисту та відновлення Землі

20 травня відзначають Всесвітній день бджіл: цікаві факти про цей день
20 травня відзначають Всесвітній день бджіл: цікаві факти про цей день

Важко переоцінити величезний вклад цих мініатюрних створінь у підтримання життя на нашій планеті