№6004-д
Впроваджує інтегрований довкільний дозвіл, перелік видів діяльності, які його потребують та вимоги щодо обов’язкового застосування НДТМ
Олег Бондаренко Олег Бондаренко
Законопроєкт: №6004-д

"Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля"

Прийнято за основу

Мета: впровадження інтегрованих підходів у питаннях дозвільної діяльності та контролю промислового забруднення на основі застосування найкращих доступних технологій та методів управління згідно з Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди.

Проектом Закону визначаються основні вимоги до інтегрованого довкільного дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання інтегрованого довкільного дозволу, процедура видачі інтегрованого довкільного дозволу, підстави відмови у видачі інтегрованого довкільного дозволу, підстави та порядок анулювання інтегрованого довкільного дозволу, підстави та порядок внесення змін до інтегрованого довкільного дозволу, вимоги до реєстру інтегрованих довкільних дозволів, особливості моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований довкільний дозвіл.

Законопроєкт передбачає, що державне регулювання у сфері охорони довкілля, із застосуванням інтегрованого підходу, дасть змогу впровадити правові та організаційні засади запобігання, зменшення, контролю промислового забруднення для забезпечення високого рівня захисту довкілля в цілому.

Зменшення, запобігання та контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин та контроль операцій у сфері управління відходами є основними завданнями Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) Директива 2010/75/ЄС, впровадження якої є зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

У рамках імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС обов’язковим є застосування суб’єктами господарювання найкращих доступних технологій та методів управління і досягнення встановлених відповідно до них гранично допустимих обсягів забруднення.

Читайте також
Екоактивісти звернули увагу президента на провалений депутатами законопроєкт №6004-д
Екоактивісти звернули увагу президента на провалений депутатами законопроєкт №6004-д

Йому не вистачило лише одного голосу для ухвалення Верховною Радою

В Україні скоротять процедуру отримання довкіллєвого дозволу: всі деталі
В Україні скоротять процедуру отримання довкіллєвого дозволу: всі деталі

Компетентні органи мають надати свої висновки та пропозиції протягом 35 днів після початку громадського обговорення

Раді вдруге рекомендували прийняти законопроєкт №6004-д “Про промзабруднення”
Раді вдруге рекомендували прийняти законопроєкт №6004-д “Про промзабруднення”

Також Верховній Раді рекомендували прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт №8223 “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”