На жаль, але:

підтримуючи реформи які повинні запровадити системний захист українських громадян від наслідків забруднення довкілля, і розуміючи необхідність імплементації 2010/75/ЄС "Про промислові викиди" (інтегроване запобігання та контроль забруднення) згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, вимушені НЕ ПОГОДИТИСЬ з наступними положеннями законопроєкту №4167-д в частині що стосується таких корупційних ризиків:

наділяє дозвільний орган дискреційними повноваженнями щодо визначення умов інтегрованого дозволу та переліку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, з якими необхідно погодити заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу та документи, які до неї додаються (ч. 1 ст. 9);

не визначає чітких підстав, критеріїв та порядку прийняття дозвільним органом рішення про відмову (корупційна складова) у наданні оператору установки права відступу від найкращих доступних технологій та методів управління (права відступу від НДТМ)  для встановлення менш жорстких нормативів гранично допустимого забруднення (ст. 15  );

не визначає вичерпного переліку інформації (корупційна складова), яку має подати оператор установки дозвільного органу для цілей перегляду та оновлення умов інтегрованого дозволу (ч. 4 ст. 23);

наділяє  дозвільний орган дискреційними повноваженнями (корупційна складова) щодо встановлення періодичності надання звіту оператора установки про дотримання умов інтегрованого дозволу  (п. 6 ч. 2 ст.12).

В частині що стосується питання найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ), наша позиція є незмінною. Проєкт Закону потребує суттєвого доопрацювання з метою запровадження СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ довідниками НДТМ. Саме інформація з таких довідників є джерелом визначення показників забруднення, які згідно з Законом повинні системно переглядатись. Довідники повинні розроблятися професійними об’єднаннями за участю усіх заінтересованих сторін.

Нажаль, але рекомендації щодо зазначених змін які були надані вчасно і підтримані експертним середовищем не враховані.

Сподіваємось, що ВСІ суб’єкти законодавчої ініціативи зрозуміють необхідність проведення консультацій на належному рівні для того, щоб почути всіх і дійти до розумного консенсусу. І така практика буде реалізована.

Ось такий результат оцінки доопрацьованого проєкту Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності в доопрацьованій редакції (реєстр. № 4167д). Очевидні рагулі заважають реформі, але... чомусь у законодавців немає часу провести якісні консультації, почути думку всіх експертів та зробити якісний Закон….