Фактично Проект № 11355 повторює те, що було запропоновано парламенту у законопроєкті № 6004-д "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля".

Не дивлячись на грубе порушення процедури законотворчості, вимог Регламенту Верховної Ради, понятійно Асоціація PAEW (Professional Association of Environmentalists of the World) розділяє необхідність Проекту № 11355, як євроінтеграційного.

Більше того, Асоціація PAEW від імені ЗВО екологічного спрямування, екологів підприємств, які об’єднанні в PAEW та які тривалий час відстоюють інституційну спроможність кадрового забезпечення реформ, висловлює вдячність щодо формування механізму кваліфікованої реалізації реформи та закріплення на законодавчому рівні вимоги про створення структурного підрозділу з охорони довкілля з метою реалізації Проекту №11355.

Водночас, PAEW звертає увагу на необхідність врахування військового стану в країні, систематичних терористичних дій та масованих обстрілів критичної інфраструктури, що призводять до величезних інфраструктурних руйнувань та втрат виробничих потужностей українською промисловістю, та загального стану економіки країни.

З огляду на об’єктивні обставини, спричинені війною,  PAEW вважає за необхідне врахувати наступні пропозиції до Проекту № 11355, підготовані Комітетом екологічного права та законотворчості Асоціації PAEW:

  1. Відтермінування строків набрання чинності Закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення до припинення або скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ.

Обґрунтування: частиною 1 ст. 29 Проекту № 11335 передбачено, що Закон набирає чинності через дванадцять місяців з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 9 цієї статті, який набирає чинності, з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Згідно з Ukraine Facility, законопроєкт має бути остаточно затверджений у третьому кварталі цього року. Відповідно зобов’язання, передбачені Проектом № 11335, передбачають виконання підприємствами з третього кварталу 2025 року. Враховуючі ці строки та поточні реалії здійснення росією агресивної війни проти України, стан економіки країни, вказані фактори створюють високі ризики неможливості виконання підприємствами відповідних вимог на практиці.

Аналогічну позицію було висловлено РНБО в листі від 30.04.2021 № 1777/14-05/2-21 щодо відповідних термінів по ПЗУ № 4167.

Враховуючи наявність прямої законодавчої вимоги здійснення господарської діяльності на підставі інтегрованого довкільного дозволу (ч. 8 ст. 3 Проекту 11335), країна отримає високий системний ризик – в період повномасштабної війни залишитись без функціонуючої критичної інфраструктури та промисловості.

З огляду на це, важливо строки проведення реформи промислового забруднення перенести на післявоєнний період.

  1. Продовження терміну дії наявних дозвільних документів Оператора установки на період військово стану та надання достатнього часу для приведення своєї документації у відповідність закону.

Обґрунтування: ч. 3 ст. 29 Проекту 11335 передбачено, що  дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозволи на спеціальне водокористування та дозволи на здійснення операцій з оброблення відходів, отримані операторами установок, втрачають чинність з дня отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу, але не пізніше ніж через чотири роки з дня набрання чинності цим Законом.

У відповідності до ч. 6 ст. 29 Проекту 11335 оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені у додатку до цього Закону, подають заяву про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вимоги Ukraine Facility та прогнозований строк прийняття Проекту № 11335, набрання ним чинності (жовтень 2025 року) дозвільні документи втратять чинність в жовтні 2029 року, а Оператори установок мають подавати заяву про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу до жовтня 2028 року.

Враховуючи вимоги до змісту заяви, передбачені Проектом № 11335 Оператори установок зобов’язані здійснити певні підготовчі дії та профінансувати їх протягом 2027 року.

При цьому країна в стані війни вже третій рік, ніхто не дасть гарантій та не вкаже дату припинення війни, умови, в яких війна буде припинена та спроможність підприємств отримувати інтегрований довкілєвий дозвіл в 2027, 2028 році.

З огляду на військовий стан, стан економіки країни, строки застосування висновків найкращих доступних технологій та методів управління, пропонується продовжити термін дії дозвільних документів та зобов’язання Операторів установок подавати заяву про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу не пізніше ніж через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ.

  1. Виключення вимоги щодо облаштування автоматизованих систем моніторингу на установках, які підлягають виведенню з експлуатації.

Обґрунтування: ч. 2-4 ст. 2. ст. 19 Проекту № 11335 передбачено, що в умовах інтегрованого довкіллєвого дозволу визначаються вимоги щодо встановлення та функціонування автоматизованого обладнання для моніторингу викидів у порядку та випадках, передбачених висновками найкращих доступних технологій та методів управління і екологічними нормативами, та вимоги до їх утримання.

За ч. 5 ст. 29 Проекту № 11335 оператори установок, що мають намір вивести установку з експлуатації після набрання чинності цим Законом, додають до заяви про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу заяву про зобов’язання щодо виведення установки з експлуатації із зазначенням обґрунтування та підстав для визначення кінцевого строку експлуатації установки, який не може перевищувати 10 років з дня набрання чинності цим Законом (орієнтовно до 2035 року).

У відповідності до ч. 2 ст. 29 Проекту 11335 висновки найкращих доступних технологій та методів управління, передбачені статтею 31-1 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" застосовуються не раніше ніж через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, крім установок, що вводяться в експлуатацію вперше, до яких висновки найкращих доступних технологій та методів управління застосовуються з дня набрання чинності такими висновками.

Відповідно, для Операторів з дня набрання чинності Закону 10-річний строк виведення установки з експлуатації скорочується.

В свою чергу встановлення Оператором установки АСМ на стаціонарні джерела викидів є досить капіталоємним та тривалим проектом будівництва/реконструкції.

Враховуючи загальний стан установки, необхідність її виведення з експлуатації в короткостроковій перспективі, як економічна, так і екологічна доцільність встановлення АСМ на такій установці відсутня.

  1. Вилучення із тексту Проекту № 11335 (стаття 29 ч. 8 пункт 5) норми, якою передбачається внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" в частині незастосування принципу мовчазної згоди у правовідносинах щодо інтегрованого довкільного дозволу.

Обґрунтування: наведена у статті 29 Законопроекту норма про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в частині введення норми "Видача інтегрованого дозволу, відмова у видачі інтегрованого дозволу, внесення змін, зупинення, анулювання інтегрованого дозволу здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" , та без застосування принципу мовчазної згоди" є неприйнятною та потребує вилучення з огляду на те, що інтегрований дозвіл, згідно із визначенням термінів, є документом дозвільного характеру так як без наявності якого суб’єктом господарювання не можуть впроваджуватися певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Норма щодо "не застосування принципу мовчазної згоди" у правовідносинах, що виникають у процесі видачі дозвільним органом інтегрованого дозволу є порушення прав суб’єктів господарювання у разі невиконання дозвільним органом своїх обов’язків щодо дотримання термінів видачі документів дозвільного характеру та потребує вилучення.

  1. Зарахування коштів за видачу інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) зараховуються до спеціального фонду державного бюджету

Обґрунтування: згідно ч. 6 ст. 3 Проекту 11335 за видачу інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) справляється плата у розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) подається до дозвільного органу. Кошти за видачу інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) зараховуються до державного бюджету.

Плата за видачу інтегрованого довкіллєвого дозволу, як один із механізмів реалізації принципу "забруднювач платить" повинна мати цільовий характер і спрямовуватися на екологічні проекти, стимулювання екомодернізації галузей промисловості.

З огляду на викладене доцільно передбачити зарахування коштів за видачу інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.