У 2019 році викиди парникових газів у США склали 6558 мільйонів метричних тонн еквівалентів вуглекислого газу, або 5769 мільйонів метричних тонн еквівалентів діоксиду вуглецю, з урахуванням вилучення з земельного сектору: 81% від використання викопного палива, вирубки лісів, загнивання біомаси тощо, 9% від метану, 7% від закису азоту та 3% від фторованих газів.

Викиди зменшились з 2018 по 2019 рік на 1,7 відсотка (після врахування секвестрації із земельного сектору). Це зменшення було зумовлене в основному зменшенням викидів від спалення викопного палива в результаті зменшення загального споживання енергії в 2019 році порівняно з 2018 роком та постійним переходом від вугілля до природного газу та відновлюваних джерел в електроенергетиці.

Викиди парникових газів у 2019 році (після врахування вилучення із земельного сектору) були на 13 відсотків нижче рівня 2005 року. Нагадаю, ціль США за НВВ була 17% до 2020 року.