У кліматичній політиці:

 • ухвалити Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року.

У сфері надрокористування та забезпечення ядерної безпеки:

 • винести на розгляд Уряду проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року";
 • спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку визначити обсяги робіт у рамках Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля;
 • винести на розгляд Уряду законодавчі зміни щодо категорування радіоактивно-забруднених територій та інформування населення.

У лісовій політиці:

 • створити і запустити вебсайт проєкту "Зелена країна" у рамках програми "Масштабне залісення України";
 • розробити та подати до Верховної Ради України законопроєкт "Про створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток лісового господарства";
 • подати на розгляд Уряду проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Державної стратегії управління лісами України до 2035 року";
 • затвердити Інструкцію з ведення електронного обліку деревини;
 • затвердити новий порядок ведення лісовпорядкування.

У сфері поводження з відходами та небезпечними речовинами:

 • разом з народними депутатами напрацювати та зареєструвати законопроєкт щодо обмеження обігу одноразового пластику в Україні;
 • утворити Міжвідомчу комісію з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами;
 • розробити та затвердити Методику визначення забруднених територій стійкими органічними забруднювачами.

У сфері запобігання промисловому забрудненню:

 • винести на розгляд Уряду законопроєкт "Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів";
 • створити і запустити електронний Реєстр викидів і перенесення забруднювачів.

У водній політиці:

 • розробити проєкт плану управління районом річкового басейну Дону;
 • розробити проєкт плану управління районом річкового басейну Дністра;
 • для виконання програми моніторингу морських вод поповнити науковий флот України дослідницьким судном "Бельгіка-1";
 • винести на розгляд Уряду проєкт Морської природоохоронної стратегії України;
 • винести на розгляд Уряду проєкт Закону України про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.

У сфері розвитку природно-заповідного фонду та збереження біорізноманіття:

 • збільшити частку природоохоронних територій шляхом розширення меж існуючих;
 • затвердити план дій зі збереження бурого ведмедя;
 • затвердити план дій зі збереження рисі;
 • змінити підходи до виявлення та фіксації адміністративних правопорушень на територіях ПЗФ;
 • запустити в тестовому режимі 6 нових вебсайтів для установ ПЗФ;
 • створити НПП "Холодний Яр";
 • створити та оприлюднити кадастр територій ПЗФ.

У сфері еко-контролю:

 • розробити та подати до Верховної Ради України законопроєкт "Про екологічне страхування", як механізм упередження та компенсації шкоди, завданої довкіллю;
 • унормувати таксономію для обчислення розміру шкоди, заподіяної у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • провести позапланові перевірки найбільших забруднювачів поверхневих і ґрунтових вод;
 • подати на розгляд Верховної Ради України зміни до Кримінального кодексу України в частині посилення відповідальності за злочини проти довкілля.