Законопроєкт не містить будь-яких значних змін по суті процедури. Фактично основними позитивними змінами є відсутність необхідності публікацій у ЗМІ та незначне скорочення термінів процедури ОВД. Всі інші зміни, що стосуються змін у процедурі ОВД є суто формальними. При цьому головними проблемами процедури ОВД є не її тривалість, а її безпрецедентна корупційність. Фактично, будь-який уповноважений орган може без будь-якого зрозумілого обґрунтування надавати відмови у видачі висновку з ОВД та зупиняти інвестиційні проекти. Також дуже часто уповноважені органи відправляють інвестиційні проєкти на додаткову процедуру ОВД, яка по суті є скритою відмовою.

Основною метою Законопроєкту є узаконення надання відмов у видачі висновку з ОВД, а також узаконення визначення недопустимості планованої діяльності. Судами України неодноразово визнавалась незаконною відмова у видачі висновку з ОВД.  Законопроєкт розширює кількість причин відмов у видачі висновку з ОВД, навіть порівняно із Законом України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. При цьому містить абсолютно розмиті поняття, такі як "порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства до звіту з оцінки впливу на довкілля", які фактично законодавством не встановлені. А ті, що містяться у статті 6 Закону "Про ОВД" мають загальний характер. Фактично застосування цих вимог до всіх звітів з ОВД заперечує саме поняття скоупінгу, яке є важливим аспектом процедури ОВД у країнах Євросоюзу.

У випадку визнання планованої діяльності недопустимою пропонуємо зобов’язати уповноважені органи пропонувати суб’єктам господарювання альтернативний екологічно обґрунтований варіант, який узгоджується письмовою згодою із суб’єктом господарювання.

З метою уникнення маніпуляцій, рейдерства з боку недобросовісних громадських організацій та громадян, внести в Закон поняття "зацікавлена громадськість", як це передбачено пунктом е статті 1 Директиви 2011/92/ЄС:

"зацікавлена громадськість": громадськість, що зазнає шкоду або ризикує зазнати шкоду від зазначених в частині 2 статті 2 процедур прийняття рішень в сфері навколишнього природного середовища або яка має інтерес, що повинен бути відстояним за таких обставин

Також створюються більш жорстокі вимоги для оприлюднення інформації та відповідальність за це повністю перекладається на суб’єкт господарювання. Це буде створювати додаткові штучні приводи для відмов у видачі висновків ОВД та видачі негативних висновків ОВД