Обіцяне скорочення строків розгляду справ з ОВД у випадку усунення зауважень – фікція

Законопроєктом №8410 пропонується надати можливість підприємству повторно подавати уповноваженому органу необхідні для проходження ОВД, у разі усунення зауважень, які стали підставою для відмови у видачі висновку з ОВД. Міндовкілля подають цю новацію як крок назустріч бізнесу з можливістю виправити помилки та скоротити тривалість процедури ОВД, але чи дійсно це так? 

Насправді право бізнесу подати заяву та документи, які підтверджують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, яким є висновок з ОВД, вже передбачено чинним законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Повторний розгляд документів у цьому випадку триває 5 днів.

Міндовкілля ж пропонує підприємству повернутись із оновленим пакетом документів і проходити ОВД з етапу громадського обговорення, яке зараз триває 25-35 робочих днів. Далі підприємству потрібно зачекати ще 25 робочих днів для отримання інформації про висновок з ОВД від уповноваженого органу, а також ще близько 14 днів на супутні технічні рішення. Сукупно виходить близько трьох місяців. То ж про яке скорочення строків йде мова?

 

І ще важливий нюанс. Відповідно до законодавства, пакет документів для проходження процедури ОВД можна подати на розгляд уповноваженому органу виключно через електронний кабінет Єдиного реєстру з ОВД. Але коли уповноважений орган, у випадку прийняття рішення про відмову у видачі висновку з ОВД, завантажує цей документ у шаблон для висновку з ОВД у певній справі ОВД, система автоматично генерує закриття справи після оприлюднення рішення про видачу висновку з ОВД або про відмову у його видачі. Власне, відсутність функціонала підвантажувати додаткові, зокрема виправлені, документи у Єдиному реєстрі з ОВД, і є причиною того, чому уповноважений орган не може виконувати вимоги чинного законодавства про дозвільну систему ні зараз, ні навіть після внесення змін у законодавство про ОВД. 

"Законність" відмови у видачі висновку з ОВД як дозвільного документа

Чинним законодавством про ОВД уповноважений орган може прийняти рішення про допустимість провадження планованої діяльності (позитивний висновок з ОВД) або обґрунтовує її недопустимість (негативний висновок з ОВД). Питання відмови у видачі висновку з ОВД або його анулювання регулюються виключно законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Серед них – подача підприємством неповного пакета документів, згідно із встановленим вичерпним переліком; а також виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

У законі про ОВД встановлено вимоги до таких документів, які подає підприємство: (1) Повідомлення про плановану діяльність; (2) Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД; (3) Звіт з ОВД.

Законопроєктом №8410 пропонується розширити перелік підстав для відмови у видачі висновку з ОВД, наприклад, за рахунок причин, які не мають жодного стосунку до процедури ОВД – невідповідність поданих документів вимогам законодавства про охорону навколишнього середовища та/або вимогам законодавства у інших сферах, пов’язаних із впливом на довкілля. Це положення виглядає як неконкретне та таке, що надає дискреційних повноважень уповноваженому органу, адже у більшості випадків орган, який видає висновок з ОВД, видає також і інші документи у сфері охорони довкілля.  

Окреме питання викликає і пропозиція не видавати висновок з ОВД за порушення вимог щодо врахування зауважень і пропозицій громадськості, хоча наразі підприємство має право такі пропозиції врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити. Яким чином буде проводитись оцінка правильності дій і дотримання вимог цього положення – невідомо.

І взагалі, для того, щоб прописувати положення про невідповідність дій певним вимогам, спочатку ці вимоги треба чітко і зрозуміло прописати.

За останні декілька років у Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься безліч задоволених судами позовів бізнесу проти уповноважених органів, зокрема місцевих департаментів екології та природних ресурсів, щодо протиправності рішень про відмову у видачі висновків з ОВД з вимогою висновки з ОВД таки видати. При цьому з відповідних державних органів влади судом щоразу додатково стягуються судові збори на користь підприємств у розмірі декількох тисяч гривень, а це – кошти з кишень платників податків, які могли б бути спрямовані на заходи зі збереження та покращення стану довкілля.

Реінкарнація урядового законопроєкту №5766 про "удосконалення" процедури ОВД

Можливо, не всі згадають, але це вже друга за останні 2 роки спроба Міндовкілля змінити процедуру ОВД. У липні 2021 року у Верховній Раді України (ВРУ) було зареєстровано урядовий законопроєкт №5766.

Тоді під соусом позитивних новацій для бізнесу (перехід на електронний обмін документами, збільшені строки оприлюднення підприємствами повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД, скорочення строків для отримання висновку з ОВД з 25 до 10 робочих днів), змінотворці намагались проштовхнути… абсолютно ідентичні зміни до процедури ОВД – легалізувати можливість відмовляти підприємствам у видачі висновку з ОВД. Зокрема, через порушення вимог щодо опублікування, розміщення або оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД; наявність встановлених законами заборон чи обмежень, які унеможливлюють провадження планованої діяльності тощо.

Європейська Бізнес Асоціація активно сигналізувала про ризики, які може створити прийняття цих законопроєктів. В результаті Екокомітет ВРУ своїм рішенням рекомендував парламенту прийняти законопроєкт №5766 за основу в першому читанні, але прибрати із його редакції до другого читання деякі положення, пов’язані з критеріями відмови у видачі висновків з ОВД. Водночас документ, очевидно, не знайшовши підтримку серед народних депутатів, на голосування у першому читанні винесений так і не був.

Чого насправді очікує бізнес від реформи ОВД?

В жодному із ініційованих Міндовкілля законопроєктів за останні роки не були представлені зміни, які значно б спростили здійснення ОВД, хоча бізнес про них говорить регулярно і в офіційних листах, і на зустрічах, і через медіа.

Наприклад,

  1. можливість доопрацювати пакет документів з ОВД без необхідності проходження усієї процедури заново. Так, у разі повернення уповноваженим органом документів підприємству, фактично, на доопрацювання, на практиці може означати проходження доволі тривалої процедури ОВД спочатку, що, як правило, може тривати приблизно 5-6 місяців. Для цього потрібно оновити спочатку функціонал Єдиного реєстру з ОВД, а потім законодавчу базу.
  2. попереднє узгодження між підприємствами та уповноваженим органом вимог до післяпроєктного моніторингу. Іноді умови післяпроєктного моніторингу не зовсім обґрунтовані, відповідно, підприємства здійснюють витрати на заходи з моніторингу, які фактично не дають можливості оцінити реальний вплив діяльності на довкілля. Більше того, вимоги щодо післяпроєктного моніторингу зараз присутні у всіх висновках з ОВД, і це не зовсім відповідає практикам ЄС. Відповідно до Директиви 2011/92/ЄС про ОВД, здійснення заходів моніторингу вимагається лише у випадках, коли це належним чином обґрунтовано, а з метою уникнення дублювання рекомендується сприяти використанню існуючих систем моніторингу. Для цього доцільно не застосовувати післяпроєктний моніторинг для підприємств, які здійснюють моніторинг впливу на довкілля у рамках діючого природоохоронного законодавства, яким враховується вплив на атмосферне повітря, водне середовище, ґрунти, рослинний та тваринний світ тощо.

За повідомленням влади, у 2022 році бізнес заплатив 694,4 млрд грн податків, що на 80 млрд грн більше ніж у мирний 2021 рік. При цьому у бізнеса була законна можливість не платити податки та отримувати податкові пільги. Як кажуть, ці кошти були головним ресурсом для фінансування армії весь рік. Але останні результати Індексу активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) від Advanter Group свідчать про те, що для 42,8% бізнесменів суттєвою проблемою стає непередбачуваність дій держави. І найбільш пріоритетним завданням для влади 72% підприємців вважають знищення корупції.

Саме тому маю надію, що законопроєкт №8410 у поточній редакції, який суттєво нашкодить діяльності бізнесу, обтяженого наслідками війни, все ж таки не буде підтримано.