Гарантії походження енергії: значення та актуальність механізму

Європейська директива RED II (№ 2018/2001 від 11/12/2008 щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел) визначила зобов’язання запровадити механізм гарантій походження для реалізації політики зеленої трансформації.

Використання гарантій походження дозволяють європейським бізнесам підтверджувати використання чистої енергії, й таким чином — слідувати нормам ЄС щодо кліматичних цілей декарбонізації, підтверджувати корпоративну відданість цілям сталого розвитку, залучати зелене фінансування тощо.

У 2013 році постановою Кабміну №771 від 24 липня 2013 р., Держенергоефективності визначено відповідальним органом за запровадження механізму.

На жаль, на момент мого призначення у кінці серпня 2021 року, реальних кроків у цьому надважливому напрямку зроблено не було. Й відсутність запровадженого реєстру гарантій походження було чи не першим зауваженням, яке я отримав на новій посаді, тому запровадження такого механізму було одним з ключових пріоритетів роботи Агентства.

Іншими пріоритетами були розробка Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та розвиток ринку біометану (включно з гарантіями походження біометану).

Після ухвалення постанови відбулися зміни в українському законодавстві, й перш за все — запроваджений ринок електроенергії. Це зробило постанову Уряду дещо застарілою, а також з’явилась необхідність у внесенні змін до правового регулювання на рівні закону.

Робота над створенням механізму гарантій походження

Завдяки підтримці ПРООН було залучено найкращих фахівців й проведено велику роботу. Важливо зазначити, що діяльність відбувалася у максимально відкритий спосіб, з проведенням тематичних обговорень, круглого столу, конференцій та залученням до них всіх українських професіоналів та зацікавлених сторін.

У результаті співпраці з проєктом ПРООН "Підтримка зеленого відновлення в Україні", Держенергоефективності було розроблено та подано до Міненерго законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо запровадження єдиної системи обігу гарантій походження".

Передбачається, що запровадження цього механізму має стати поштовхом для стимулювання споживання відновлюваної енергії, декарбонізації національної економіки та забезпечення енергетичної безпеки України та ЄС

Другий виклик — безпосередньо розроблення IT-рішення платформи реєстру гарантій походження.

Але тут важливу роль зіграв Секретаріат Енергетичного Співтовариства, який провів потужну роботу зі створення регіональної системи й підтримки її функціонування через розробку відповідного програмного забезпечення.

Нагадаю, що Україна є членом Енергетичного Співтовариства (Energy Community) — міжнародної організації, що об'єднує для співпраці ЄС та низку держав, що не є членами союзу.

У лютому 2022 року Держенергоефективності розпочало активно співпрацювати з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та компанією — розробником програмного забезпечення Grexel, яка виграла тендер на створення регіональної системи гарантій походження, щодо запровадження реєстрів гарантій походження для країн-членів Енергетичного Співтовариства.

Проведено низку зустрічей із представниками Секретаріату та компанії, які дозволили ознайомитись з функціоналом IT-платформи та підходами до його роботи.

У результаті таких зустрічей та перемовин досягнуто згоди щодо можливого використання рішення від Grexel у пільговому для України режимі — протягом року без оплати за використання. Й початок такого використання був запланований після врегулювання юридичних питань й внесення змін до українського правового поля щодо гарантій походження.

Обіг гарантій походження в межах Регіональної системи торгівлі

Чому в межах окремої регіональної системи? Річ у тому, що станом на сьогодні, європейське законодавство не дозволяє обіг українських гарантій походження в межах ЄС.

Пунктом 11 статті 9 Директиви RED ІІ визначено "Держави-члени не повинні визнавати гарантії походження, видані третьою країною, за винятком випадків, коли ЄС уклав угоду з цією третьою країною про взаємне визнання гарантій походження, що видані у ЄС, та сумісних систем гарантій походження, встановлених у цій третій країні, і лише тоді, коли існує прямий імпорт чи експорт енергії".

Тому, з одного боку, створення регіонального хабу — єдина поточна можливість експорту гарантій походження. З іншого боку, надважливою є організація роботи зі внесення відповідних змін до законодавства ЄС, які б відкрили можливість вільного обігу українських гарантій походження в Європі.

У цьому контексті одним з індикаторів є співпраця з Асоціацією органів емітентів (AIB), що об’єднує 34 оператори європейських систем сертифікації з 27 країн, які є уповноваженими компетентними органами з видачі гарантій походження.

Саме за допомогою хабу цієї асоціації здійснюється більшість операцій з міждержавної передачі гарантій походження в ЄС.

AIB розробляє, використовує та пропагує стандартизовану Європейську систему сертифікації енергії EECS, що забезпечує надійний обіг гарантій походження різних енергоносіїв. Схема для електроенергетики працює майже два десятиліття, газова схема була додана в листопаді 2019 року.

Важливою віхою такої взаємодії стало набуття Держенергоефективності статусу спостерігача в AIB.

Такий статус відкриває можливості постійного обміну інформацією щодо механізмів впровадження гарантій походження, розв'язання технічних питань щодо інтеграції українського та європейських реєстрів, після підписання міжнародного договору вихід на європейський ринок гарантій походження, спрощення міждержавного обігу гарантіями походження тощо.

 
Країни-члени AIB, емітенти гарантій походження електричної енергії

Варто зазначити, що у межах AIB у 2018 році обіг сертифікатів становив близько 600 млн гарантій походження (600 ТВт*год). У 2019 році — близько 700 млн гарантій походження (700 ТВт*год), а у 2021 році — 835 млн гарантій походження (835 ТВт*год). Загалом, ринок гарантій походження зростав щороку приблизно на 10%.

У 2022 році, за попередніми даними, було видано понад 800 млн гарантій походження (понад 800 ТВт*год).

Схема. Накопичені обсяги гарантій походження за даними AIB

Накопичені обсяги гарантій походження за даними AIB

Ціна гарантії походження є вільною: вона не встановлюється спеціальними органами, не нав'язується згори, а визначається ринковими силами, тобто залежить від ринкового попиту для кожного виду енергії з відновлюваних джерел.

Протягом 2021  року середня ціна гарантій походження на енергію з ВДЕ коливалася від 0,10 євро до 1,06 євро за 1 МВт*год.

З початку 2022 року спостерігалося стрімке зростання вартості гарантій походження — від 2 євро до майже 10 євро за 1 МВт*год. На кінець 2022 року ціна становила близько 6 євро за 1 МВт*год.

Середня вартість гарантії походження станом на 28.01.2023 – 7,30 євро за 1 МВт*год.

 
Динаміка вартості гарантій походження енергії з відновлюваних джерел у 2022 році

Потенціал України

Щодо потенціалу України, то у 2022 році обсяг енергії, на який потенційно можна було б видати гарантії походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, склав 19,2 ТВт*год.

Зрозуміло, що на обсяги виробництва чистої енергії сильно вплинула терористична агресія росії, й після нашої перемоги обсяги потенційної бази для видачі гарантій походження суттєво зростуть.

У 2030 році, відповідно до проєкту Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року, обсяг енергії, на який може бути видано гарантію походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, збільшиться у 2 рази та складе 44,2 ТВт*год.

Потенційну ємність ринку українських гарантій походження енергії важко оцінювати та прогнозувати. Окрім обсягів виробництва вони будуть залежати від вартості гарантій, яка буде встановлюватися ринком.

Головним фактором такої вартості буде довіра — як до самих гарантій, так і до механізму їх видачі та обігу. Якщо зробимо все правильно, то й результат буде дуже солідний.

У 2023 році, після прийняття відповідного Закону, Держенергоефективності має потенціал практичного запровадження прозорого та якісного реєстру гарантій походження електричної енергії.

Ми вже маємо для цього достатньо і напрацювань, і інституційної спроможності та компетенції, які є унікальними для України. Яскраве підтвердження цьому — результати 2022 року, коли попри пандемію та війну, Агентство відпрацювало постанову Уряду від 22 липня 2022 р. № 823 про реєстр біометану та розробило відповідний реєстр, користуючись виключно власним ресурсом.

Головне — забезпечити послідовність та системність державницьких рішень на всіх рівнях формування та реалізації державної політики.

Робота навколо розробки та функціонування механізму гарантій походження матиме солідний результат для України тільки у тому випадку, якщо до такої роботи та безпосередньо до механізму реєстру гарантій походження, самих гарантій походження енергії, що виробляється в Україні, буде абсолютна довіра.

Тільки у такому випадку ці гарантії будуть мати реальну вартість. Тільки в такому випадку їх обіг дозволить стимулювати виробників чистої енергії, й що важливо — заохочувати використання такої енергії споживачами.

Особливу увагу треба звернути на стимулювання промислового споживання чистої енергії, яке дозволить забезпечити конкурентоспроможність української продукції на ринках ЄС, позбавить навантаження "карбонового бар'єра" CBAM.

Як результат — Україна має отримати вагомий та потужний інструмент не тільки енергетичної трансформації, але і загальноекономічного розвитку.