Метою реформи є реальний захист довкілля, своєчасне припинення та запобігання шкоди навколишньому середовищу через неминучість покарання. Важливо те, що реформа має на меті змінити загальний підхід до контролю за довкіллям із суто карального на попереджуючий, оскільки набагато ефективніше запобігати екологічній шкоді, а не шукати шляхи подолання наслідків екологічної шкоди, тоді як у багатьох випадках шкода незворотна.

Нова система державного екологічного контролю має запровадити прозорість, відкритість, зменшення корупціогенних ризиків, в яких потонула нинішня Державна екологічна інспекція.

Реформа має бути здійснена шляхом ухвалення законопроєкту 3091, який перебуває на розгляді в парламенті України вже більше двох років. Реформи екологічного контролю передбачає:

  • створення нового органу екологічного контролю на заміну нинішній корумпованій Державній екологічній інспекції;
  • усунення дублювання контрольних функцій різних органів державної влади та накопичення всіх функцій екологічного контролю в новому агентстві екологічного контролю;
  • встановлення чіткої однозначної процедури здійснення контролю та детального регулювання роботи екологічних інспекторів, що дозволить усунути фактори корупції;
  • конкретизація прав та обов’язків суб’єктів господарювання з точки зору їхньої взаємодії з екологічними інспекторами;
  • створення необхідної технічної та матеріальної бази для ефективного контролю шляхом створення сертифікованих лабораторій, придбання транспортних засобів для своєчасного відбору проб;
  • запуск інформаційно-телекуманікаційної системи державного екологічного контролю з відслідковуванням всіх дій екоінспектора у часі та просторі, з оприлюдненням всіх документів, забору проб, отримання результатів аналізів, належного інформування громадськості про заходи контролю, аналізу ефективності та законності цих заходів для забезпечення їхньої прозорості;
  • заснування Школи екологічного інспектора, яка забезпечить, щоб співробітники нової установи з екологічного контролю мали необхідну компетентність та досвід;
  • проведення відкритого публічного конкурсу набору нових співробітників нового ЦОВВ, що реалізуватиме політику у сфері екологічного контролю.

Реформований екологічний контроль мав би стати ефективним інструментом боротьби з корупцією у всіх сферах охорони довкілля та зменшення впливу олігархів на екологічний сектор та на країну загалом. Механізми, які запроваджує реформа екологічного контролю, спрямовані на те, щоб зробити всіх людей рівними перед законом та сприяти прозорості та демократизації в галузі охорони довкілля.