Середньорічна температура в Україні, як і у світі загалом, уже піднялася на 1,1°С. І ці зміни відчутні для аграріїв. Протягом наступних 20 років в Україні очікується підвищення в межах 0,8-1,1°С. За найгіршого сценарію антропогенного впливу на кінець століття температура у світі може піднятися до 4,3°С. Це суттєві виклики для ведення і планування сільськогосподарської діяльності. І хоча річна кількість опадів за всіх сценаріїв для України зміниться несуттєво, однак посилиться їх перерозподіл впродовж року в межах ±20% – зі збільшенням у холодний період і зменшенням у теплий, особливо в липні та серпні. Це також критичний фактор для сільського господарства.

Агропромисловий сектор важливий у структурі економіки України й водночас є потужним джерелом викидів парникових газів. Тому сьогодні в національній урядовій політиці питанню скорочення викидів від сільського господарства варто приділяти значну увагу в контексті Європейської зеленої угоди та курсу на досягнення кліматичної нейтральності в довгостроковій перспективі.

Для вироблення екотрансформаційної політики в сільському господарстві нині Міндовкілля:

  • проводить консультації щодо другого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди. До НВВ2 входять такі кліматоохоронні заходи, як поширення більш ощадливих для ґрунту технологій обробітку; внесення добрив, що повільно вивільняються; збільшення частки виробництва органічної продукції; посилення контролю за незаконне розорювання пасовищ і водоохоронних територій. За спільними підрахунками Міндовкілля та Мінекономрозвитку їх реалізація дасть змогу до 2030 року скоротити викиди парникових газів від сільського господарства на 14% від поточного рівня, а за категорією викидів від ріллі та пасовищ – на 20%.
  • завершує розроблення рамкової Стратегії з адаптації до зміни клімату;
  • спільно з Мінеокномрозвитку працює над імплементацією Нітратної директиви ЄС;
  • ініціювало спільно з Мінекономрозвитку реформу системи управління зрошувальними системами, а функції формування та реалізації політики в цій сфері вже передано до новоствореного Мінагрополітики. Це також є важливим для розвитку сектору сільського господарства та його адаптації до кліматичних змін.