5 січня 2022 року доповідач Комітету Європейського парламенту з навколишнього середовища підготував проєкт звіту щодо СВАМ з своїми поправками і представив його для обговорення в комітеті. Європейська спільнота називає цей звіт "overhaul" або ж "капітальний ремонт", оскільки він пропонує внести декілька радикальних змін до тексту, запропонованого Європейською комісією.

Які зміни пропонує головний доповідач Комітету Європейського парламенту з навколишнього середовища до проєкту законодавчої ініціативи щодо СВАМ, який підготувала Європейська комісія?

1. Розширення сфери застосування СВАМ: включення нової продукції та непрямих викидів вуглецю

Липнева пропозиція Європейської комісії щодо CBAM стосувалася такої вуглецевмісної продукції як метал, цемент, добрива й електроенергія та лише прямих викидів вуглецю, що виділяються під час процесу виробництва відповідних товарів. Проте проєкт звіту Комітету Європейського парламенту з навколишнього середовища пропонує також включити органічні хімічні сполуки, водень та полімери, а також поширити CBAM на непрямі викиди, наприклад, викиди, що утворюються від електроенергії, що використовується для виробництва цих товарів.

Відтак, відтепер і українські експортери органічних хімічних сполук та полімерів до ЄС повинні звернути увагу на нове СВАМ-регулювання.

2. Швидше впровадження CBAM — уже з 2025 року

У пропозиції Європейської комісії зазначено, що експортери повинні будуть звітувати про викиди вуглецю, які містяться в їхній продукції, з 2023 року по кінець 2025, а з початку 2026 мають придбавати СВАМ-сертифікати, тобто фактично сплачувати кошти до бюджету ЄС. Таким чином, Європейська комісія пропонувала два роки перехідного періоду для впровадження СВАМ (2023−2025). Однак, проєкт звіту Комітету Європейського парламенту з навколишнього середовища пропонує скоротити перехідний період на один рік (2023−2024), щоб CBAM міг повністю застосовуватися з 2025 року.

3. Єдиний централізований орган CBAM

Згідно з пропозицією Європейської комісії, продавати CBAM-сертифікати, перевіряти СВАМ-декларації могли національні органи 27 країн-членів ЄС. У проєкті звіту пропонується створити один централізований орган CBAM, оскільки така децентралізована система може призвести до зловживань та мати нерівномірні темпи впровадження CBAM-регулювання.

4. Використання доходів від CBAM для допомоги менш розвинутим країнам

За задумкою Європейської комісії, кошти від продажу СВАМ-сертифікатів повинні надходити до бюджету ЄС. Проєкт звіту Комітету Європейського парламенту з навколишнього середовища пропонує використовувати доходи від CBAM для фінансової підтримки менш розвинутих країн на їхньому шляху до декарбонізації. Така фінансова підтримка повинна бути щонайменше еквівалентною річному доходу, отриманому від продажу сертифікатів CBAM.

Очікується, що проєкт звіту буде обговорено в Комітеті Європейського парламенту з питань навколишнього середовища в лютому 2022 року. Голосування в Європейському парламенті прогнозують на квітень 2022 року, де буде сформульована позиція парламенту для подальших переговорів з Європейською комісією та Європейською Радою. Передбачається, що акт буде прийнято в остаточній редакції під час головування Франції в Раді Європейського Союзу, яке закінчується 30 червня 2022 року.

Що стосується України, то вона має можливість використати заплановані зміни у європейському законодавстві для модернізації своєї промисловості та досягнення своїх амбітних цілей декарбонізації, а найголовніше — для створення "ліфта" розвитку.

Попри певні досягнення, інтереси України поки що не враховано — вона залишається країною, на яку повною мірою може бути застосований СВАМ.