№4461-1
Пропонує концепцію збереження природних оселищ і видів природної флори і фауни на територіях Смарагдової мережі
Павло Якименко author-avatar
Законопроєкт: №4461-1

Про території Смарагдової мережі

Підготовка до першого читання

Мета — визначення правових та організаційних засад формування територій Смарагдової мережі в Україні, проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі та управління такими територіями для збереження природних оселищ і видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні в Європі, згідно з вимогами Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі та з урахуванням вимог Пташиної та Оселищної директив.

Законопроєкт пропонує підходи, за якими заходи щодо збереження природних оселищ і видів природної флори та фауни мають враховувати економічні, соціальні та культурні потреби, а також регіональні та місцеві особливості (стаття 2 Оселищної директиви).

У пояснювальній записці сказано, що під час розроблення законопроєкту бралися до уваги сьогоденні політичні тренди, вагомими складниками яких є як екологізація та декарбонізація навколишнього середовища, так і інші пріоритети нашої держави, зокрема: боротьба з корупцією, інвестиційний розвиток, розвиток інфраструктурних проєктів, наприклад доріг.

Законопроєкт передбачає такі нововведення:

 • упровадження прозорого механізму формування Смарагдової мережі із залученням громадськості та об’єднаних територіальних громад в особі відповідних сільських, селищних, міських рад, Кабінету міністрів України, а також розроблення планів управління із залученням об’єднаних територіальних громад;
 • забезпечення можливості провадження господарської діяльності з огляду на суспільний, зокрема економічний, інтерес відповідно до ст. 6 п. 4 Оселищної директиви (у законопроєкті – планована діяльність у зв’язку із суспільною необхідністю);
 • усунуто положення щодо необхідності заснування окремого органу центральної влади відповідно до зауважень Міністерства фінансів України, Національного агентства з запобігань корупції та Головного науково-експертного управління Верховної Ради України;
 • нівельовано правові колізії щодо планованої діяльності, яка підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля;
 • встановлено чіткий перелік видів планованої діяльності, що підлягають оцінці впливу на території Смарагдової мережі;
 • встановлення повноважень Кабінету міністрів України щодо затвердження критеріїв визначення ймовірності негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі;
 • забезпечено більш сприятливий термін перехідного періоду для введення в дію положень законопроєкту.

Що ще змінили в доопрацьованому документі:

 1. Управління територіями Смарагдової мережі буде здійснювати Міндовкілля. Моніторинг за територіями Смарагдової мережі здійснюють представники природно-заповідного фонду на місцях.
 2. Збільшено із шести до 12 місяців термін введення закону в дію.
 3. Оцінку впливу на території Смарагдової мережі (ОВТСМ) внесено до загальної процедури ОВД або СЕО (Стратегічної екологічної оцінки).
 4. Види діяльності, що вже пройшли ОВД, не мусять проходити процедуру ОВТСМ.
 5. Висновок з ОВТСМ повинен бути наданий не пізніше ніж за п'ять робочих днів. Сам дозвільний документ є дійсним протягом п'яти років.
 6. Тривалість громадського обговорення про необхідність здійснення ОВТСМ для проєктів планованої діяльності на територіях Смарагдової мережі може тривати не більш як десять днів.
 7. У межах проєктів землеустрою не потрібно надавати інформацію про межі та плани управління територіями Смарагдової мережі для проєктів землеустрою.
 8. З плану управління територіями Смарагдової мережі вилучено положення про необхідність визначення переліку видів діяльності, які заборонено чи які обмежуються на її території.
 9. Інформація про плани управління територіями Смарагдової мережі повинна вноситися до Нацреєстру про території Смарагдової мережі не довше ніж 5 днів.
 10. Уточнено вимогу здійснювати ОВТСМ тільки для територій, які вже внесено до Нацреєстру.
 11. Заборони та обмеження територій Смарагдової мережі не поширюються на види діяльності, що вже здійснюються на основі чинних дозвільних документів.
Останні коментарі

Нові коментарі будуть трохи пізніше

Читайте також
Екокомітет рекомендував ухвалити доопрацьований законопроєкт "Про Смарагдову мережу"
Екокомітет рекомендував ухвалити доопрацьований законопроєкт "Про Смарагдову мережу"

Екологічний комітет ВРУ розглянув документ після літніх канікул

Екокомітет розглянув 3 важливі євроінтеграційні законопроєкти
Екокомітет розглянув 3 важливі євроінтеграційні законопроєкти

Створення територій Смарагдової мережі викликає жваві дискусії в Парламенті

Екокомітет прийняв нове рішення щодо законопроєкту "Про реформу екоконтролю"
Екокомітет прийняв нове рішення щодо законопроєкту "Про реформу екоконтролю"

Екокомітет проведе засідання у суботу 27 серпня, щоб продовжити розгляд питань