Зелені облігації: перевіряємо готовність України на фактах

Зелені облігації: перевіряємо готовність України на фактах

Аркадій Поляк

Більша частина зелених облігацій, випущених у світі, є стандартними облігаціями. Надходження від них спрямовуються на "зелені" проєкти

 Наразі тема зелених облігацій – одна з топових, і не тільки у фінансовому світі. Про цей інструмент говорять промисловці, енергетики та екологи. Але мало хто навіть зі спеціалістів достеменно знає, що насправді відбувається в світі та Україні останнім часом.

ЕкоПолітика розібралась в складному питанні випуску зелених облігацій та готова поділитися інформацією.

Отже, зелені облігації – це цінні папери, які надаються на умовах повернення і використовують їх виключно для фінансування екологічних проєктів.

 • Факт 1. Лідери серед країн-гравців на ринку
 1. США — найбільший гравець на ринку "зелених" облігацій, який випустив за останні 13 років паперів  на суму $211,7 млрд.
 2. На другому місці Китай - $127,3 млрд.
 3. Третя Франція - $115,6 млрд.
 4. На четвертому місці Німеччина.
 5. Замикають п'ятірку Нідерланди.

Більша частина одержуваних інвестицій направляється в енергетичний сектор, будівництво і транспорт. Сукупно ці три сегменти складають близько 80% ринку "зелених" облігацій.

 • Факт 2. Приклади організації ринку зелених облігацій

Нині у світі є багато успішних кейсів. Підходи з випуску зелених облігацій в Європі та США різняться. Специфіка функціонування відповідного ринку досі залишається різною, навіть в межах самої Європи. Приміром, Франція випускає суверенні зелені облігації для реалізації державних цільових проєктів, а Польща кошти отримані від емісії зелених суверенних облігацій направляє в банківську систему для видачі "зелених" кредитів. Великобританія стимулює ринок зелених облігацій через спеціально утворений зелений інвестиційний банк, що здійснює експертизу проектів на відповідність принципам "зеленості". А в Німеччині банк з державним капіталом, що здійснює емісію зелених облігацій, надає "зелені" кредити під низький відсоток.

 • Факт 3. Підготовка до запуску зелених облігацій в Україні

За даними Міжнародної фінансової корпорації (IFC), потенціал українського ринку енергоефективності та “чистої” енергетики до 2030 року — $73 млрд. Половину з них — $36 млрд — можна залучити саме завдяки випуску “зелених” облігацій.

Учасники ринку зацікавлені в такому інструменті. Зокрема. Це підтверджує і засновниа групи компанії "Укртепло" Іван Надєїн.

"Нам точно буде цікаво спробувати облігації, тим паче, що ми зробили перше ІРО футбольного клубу на українській біржі ПФТС. Тому ми будемо пробувати!" - прокоментував він.

В липні 2021 року набув чинності Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Законом запроваджуються зелені облігації як окремий підвид цінних паперів та встановлюються правила для учасників відповідного ринку.

 • Факт 4. Моделі зелених облігацій

Існують дві основні моделі організації ринку зелених облігацій:

- перша – характерна для розвинутих ринків (США, країни ЄС). В цих країнах відсутнє додаткове регулювання зелених облігацій: регуляторні режими не розрізняють зелені облігації та звичайні облігації.

- друга модель – це ринки, що розвиваються (КНР, Індія). На таких ринках передбачене додаткове державне регулювання зелених облігацій.

Але, і це дуже важливо - зараз навіть в ЄС схиляються до більш суворого регулювання ринку зелених облігацій. У липні 2021 року був запропонований проєкт регулятивного акту Європейського Парламенту і Ради Європи щодо європейського стандарту зелених облігацій. Документом передбачені вимоги щодо емітентів зелених облігацій, проведення обов’язкової зовнішньої перевірки умов емісії незалежним верифікатором, вимоги до звітності перед інвесторами тощо.

 • Факт 5. Green Bond Principles

Принципи "зелених" облігацій (GBP) були введені в дію в січні 2014 року за підтримки консорціуму інвестиційних банків як керівні принципи добровільного процесу, що призначений для широкого користування на ринку.

Мета - підвищення і просування стандартів прозорості та розкриття інформації. Принципи GBP зараз визнаються на міжнародному рівні і широко використовуються для розробки національних стандартів та рекомендацій по "зелених" облігацій в усьому світі.

Прийняте на міжнародному рівні визначення "зелених" облігацій забезпечується принципами "зелених" облігацій, тобто певним набором добровільних рекомендацій. Ці рекомендації розроблені представниками міжнародного фінансового сектора за допомогою Міжнародної асоціації ринків капіталу (International Capital Market Association або ICMA).

Вони мають чіткі екологічні переваги та узгоджуються з чотирма основними принципами GBP:

 1. використання надходжень від розміщення облігацій;
 2. процедура оцінки та відбору проєктів;
 3. адміністрування надходжень від розміщення облігацій;
 4. звітність.

За словами консультанта проєктів GIZ Станіслава Дубка, GBP призначені для широкого використання на ринку, оскільки вони:

 • надають емітентам рекомендації по ключових вимогах щодо "зелених" облігацій;
 • допомагають інвесторам розкриттю інформації, необхідної для оцінки впливу інвестицій в "зелені" облігації на навколишнє середовище;
 • надають допомогу андеррайтерам через стимулювання ринку до розкриття очікуваної інформації, що полегшує здійснення транзакцій.

Принципи GBP рекомендують для емітентів чітку процедуру розкриття інформації.

 • Факт 6. Суть та види поняття "зелені" проєкти

Такі проєкти належать до основних напрямків охорони навколишнього середовища – зміна клімату, виснаження природних ресурсів, втрати біорізноманіття та забруднення повітря, води та ґрунту.

Консультант проєктів GIZ Станіслав Дубко стверджує, що при аналізі документації щодо випуску зелених облігацій, інвестори зазвичай звертаються до розділу "Використання надходжень від розміщення облігацій" для оцінки того, чи є ця облігація, так би мовити "досить зелена" для них.

Принципи GBP надають визначення тільки верхнього рівня категорій "зелених" проєктів та пропонують емітентам додатково використовувати інші чинні стандарти таксономії.

 • Факт 7. Таксономія

Таксономія ЄС - це інструмент класифікації. Він допомагає інвесторам і компаніям визначати, чи відповідає економічна діяльність принципам екологічної стійкості.

Головна мета - направити потік державного і приватного капіталу на стале та динамічне інвестування.

Щоб відповідати вимогам таксономії ЄС, потрібно інвестувати істотний внесок в реалізацію однієї з шести екологічних цілей.

Ось вони:

1. пом'якшення наслідків зміни клімату;

2. адаптація до зміни клімату;

3. стале використання та захист водних і морських ресурсів;

4. перехід до економіки замкнутого циклу;

5. запобігання і контроль забруднення;

6. захист і відновлення біорізноманіття та екосистем.

 • Факт 8. Типи зелених облігацій

В міжнародній практиці існує чотири основних типи зелених облігацій:

 • стандартні зелені облігації із цільовим використанням коштів,
 • зелені дохідні,
 • зелені проєктні
 • зелені сек’юритизовані.

Більша частина зелених облігацій, випущених у світі, є стандартними облігаціями. Надходження від них спрямовуються на "зелені" проєкти, але облігації забезпечуються всіма фінансовими потоками емітента. Такий тип облігацій по суті та запроваджено нормами українського законопроєкту.

Отже, різниця між усіма чотирма типами зелених облігацій здебільшого пов’язана з джерелом погашення облігацій. На початкових етапах організації ринку зелених облігацій зазвичай випускають бонди, які диверсифікуються за емітентами. Далі - починають використовуватися складніші бонди прямої емісії. Такий шлях, по суті, й обрала Україна.

 • Факт 9. Зелені облігації для муніципалітетів

В останні 2-3 роки поступово в Україні відроджується ринок муніципальних облігацій. Капіталізація цього ринку лише за 2020 рік склала 3,9 млрд грн (116 млн євро), що вп'ятеро більше, ніж у 2019 році. За одним винятком, в період з 2013 по 2017 рік не було випуску муніципальних облігацій, оскільки муніципалітети  фінансували свій бюджетний дефіцит шляхом банківських кредитів.

На думку консультанта проєктів GIZ Станіслава Дубка, реформа децентралізації викликала інтерес серед муніципалітетів до залучення зовнішнього фінансування.

"Значна частина потенційних проєктів може бути реалізована як зелені (термомодернізація будівель бюджетної сфери та будівель житлового сектора, розвиток міської інфраструктури, проєкти у сфері транспорту)", - пояснює він.

Наразі Держенергоефективності розпочало пошук муніципалітетів-партнерів, що зацікавлені в пілотних випусках зелених облігацій. Поки що лише ведуться консультації.

Читайте також
Шмигаль анонсував випуск "зелених" облігацій
Шмигаль анонсував випуск "зелених" облігацій

Голова Кабміну наголосив, що старі борги буде погашено