Подолання бідності та захист природи: 17 цілей сталого розвитку за версією ООН ООН

Подолання бідності та захист природи: 17 цілей сталого розвитку за версією ООН

Романа Слісар

Щонайменше третина з пунктів стосуються питань екології, захисту довкілля та раціонального використання ресурсів.

У вересні 2015 року всі 193 члени Організації Об’єднаних Націй ухвалила "Порядок денний 2030" – план, що чітко означує світ, якого організація прагне для всіх націй без винятків.

З відповідним документом можна ознайомитися на сайті глобальної мережі UN Global Compact – ініціативи ООН, яка поєднує ООН та компанії по всьому світу.

У центрі плану – 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР):

  1. Подолання бідності в усіх її формах та всюди

Зокрема передбачається до 2030 року ліквідувати крайню бідність для всіх людей в усьому світі (нині крайня бідність визначається як проживання на суму менш ніж $1,90 на день) та скоротити частку чоловіків, жінок і дітей будь-якого віку, що живуть у злиднях у всіх їх проявах, згідно з національними визначеннями, принаймні наполовину.

2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства

Передбачається покінчити з голодом і забезпечити всім, особливо малозабезпеченим і вразливим групам населення, зокрема немовлятам, цілорічний доступ до безпечної, поживної та достатньої їжі. Шлях до цього ООН вбачає в збільшенні інвестування в сільську інфраструктуру та сільськогосподарські дослідження, усуненні торговельних обмежень, викривлень на світових ринках сільськогосподарської продукції.

3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці

Планується знизити глобальний коефіцієнт материнської та дитячої смертності, покласти край епідеміям СНІДу, туберкульозу, малярії та тропічних хвороб, забезпечити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через воду та іншими інфекційними захворюваннями. Покращувати профілактику та лікування залежності від психоактивних речовин, зокрема зловживання наркотичними засобами й алкоголем.

4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх

ООН закликає ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти, щоб усі учні здобували знання і навички, необхідні для сприяння сталому розвитку, збільшити кількість стипендій та кваліфікованих учителів.

5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток

Планується ліквідувати всі форми дискримінації щодо всіх жінок і дівчаток, ліквідувати всі форми насильства у публічній і приватній сферах, активніше використовувати високоефективні технології для сприяння розширенню прав та можливостей жінок.

6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії 

Цей пункт наголошує на необхідності доступу до питної води, покращенні її якості, зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів і зведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних речовин та матеріалів.

7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії

Йдеться про загальний доступ до недорогого, надійного і сучасного енергопостачання, збільшення частки енергії з відновлюваних джерел та подвоєння глобальних показників підвищення енергоефективності.

8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

ООН заявляє на необхідності скорочення рівня безробіття. Разом з тим – викорінити примусову та дитячу працю, покінчити з сучасним рабством і торгівлею людьми.

"Прагнути, щоб економічне зростання не супроводжувалося погіршенням стану навколишнього середовища", – наголошують у документі.

9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям

Серед низки інших кроків підкреслюють необхідність розширити доступ до інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечення загального і недорогого доступу до інтернету в найменш розвинених країнах.

10. Скорочення нерівності всередині країн та між ними

За мету ООН ставить поступове досягнення й підтримку зростання доходів найменш забезпечених 40% населення на рівні, що перевищує середній по країні. Крім того, згадують сприяння впорядкованій, безпечній, законній і відповідальній міграції та мобільності людей, проведення спланованої і добре продуманої міграційної політики.

11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів

Пункт включає в себе доступ до безпечного недорогого житла й основних послуг, безпечний, недорогий, екологічно стійкий транспорт, зменшення негативного екологічного впливу міст.

12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва

Планується скоротити вдвічі в перерахунку на одну особу населення загальносвітовий обсяг харчових відходів, домогтися екологічно раціонального використання хімічних речовин, рекомендувати компаніям, особливо великим і транснаціональним, застосовувати сталі методи виробництва та відображати інформацію про раціональне використання ресурсів у своїх звітах.

13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками

ООН наголошує – необхідно підвищувати опірність і здатність адаптуватися до небезпечних кліматичних явищ і стихійних лих у всіх країнах. Розвиненим державам – виконувати взяті на себе зобов’язання, пов’язані зі зміною клімату, а також сприяти створенню відповідних механізмів в найменш розвинених країнах.

14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку

"До 2025 року забезпечити запобігання та суттєве скорочення будь-якого забруднення морського середовища, зокрема внаслідок діяльності на суші, включно з забрудненням морським сміттям і поживними речовинами... Мінімізувати і ліквідувати наслідки закислення океану завдяки розвитку наукового співробітництва на всіх рівнях", – зазначають в документі, додавши, що необхідне також регулювання рибного промислу.

15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття

Відповідно до зобов’язань, що випливають з міжнародних угод, забезпечити збереження, відновлення та раціональне використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем та їхніх послуг, зокрема лісів, водно-болотних угідь, гір і посушливих земель, вести боротьбу з опустелюванням, відновити деградовані землі та ґрунти, покласти край браконьєрству і контрабандній торгівлі охоронюваними видами флори й фауни.

16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях

Скоротити поширеність насильства, покласти край наругам, експлуатації, торгівлі людьми, скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їхніх формах.

17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку

ООН закликає прийняти і застосовувати режими заохочення інвестицій в інтересах найменш розвинених країн, надавати країнам, що розвиваються, допомогу, заохочувати універсальну, засновану на правилах, відкриту, недискримінаційну і справедливу багатосторонню торговельну систему в рамках СОТ.

Раніше ЕкоПолітика писала,  що у День Землі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав людство припинити нещадну експлуатацію ресурсів планети й самовбивчу війну з природою.

Читайте також
Посли G7 закликали Україну до кінця липня затвердити другий Національно визначений внесок
Посли G7 закликали Україну до кінця липня затвердити другий Національно визначений внесок

Вони наголосили на важливості належного корпоративного управління

"Велика сімка" виділятиме $100 млрд щороку на захист клімату в бідніших країнах
"Велика сімка" виділятиме $100 млрд щороку на захист клімату в бідніших країнах

Серед інших домовленостей в питанні захисту клімату – відмова від вугільної енергетики