Це важливо, бо термомодернізація не є настільки складним видом робіт, як нове будівництво чи реконструкція будівлі в цілому. 

У більшості випадків при впровадженні енергоефективних заходів не потрібно отримувати дозвіл на виконання таких робіт та акт про прийняття об’єкта в експлуатацію (Постанова КМУ від 07.06.2017 №406). 

Однак, під час розробки проєктної документації потрібно керуватись положеннями низки нормативних актів і стандартів, які в більшості "заточені" під нове будівництво, та не враховують, що роботи проводяться на вже побудованих об’єктах без призупинення їх експлуатації. Як це відбувається, наприклад, під час реалізації програми "Енергодім" у багатоквартирних будинках або за іншими програмами енергомодернізації житлових будівель. 

При розробленні проєктної документації необхідно керуватись значною кількістю регулюючих норм та стандартів, які в деяких пунктах суперечать один одному, іноді вже застарілі та неактуалізовані або введені методом підтвердження без перекладу та не враховують національну містобудівну специфіку. 

Тому, ми вважаємо, що для вирішення цих проблем необхідно опрацювати для нового виду будівельних робіт "термомодернізації" окремі Порядки розробки проєктної документації та проходження її експертизи і таким чином конкретизувати та оптимізувати вимоги нормативних документів до проведення робіт з термомодернізації будівель.

Разом з тим, розроблення сертифікату енергетичної ефективності необхідно вимагати після завершення будівництва або до введення об'єкта будівництва в експлуатацію, а не в складі проєктної документації. 

Проєктні енергетичні показники мають розраховуватись за відповідною методикою та відображатись за формою, яка буде встановлена новою редакцією ДБН В.2.6-31 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель". 

Запропоновані зміни дозволять, по-перше, вирішити проблему виконавців – проєктну документацію розробляють інженери-проєктувальники, сертифікацію енергетичної ефективності проводять після завершення будівництва або впровадження енергоефективних заходів – енергоаудитори. 

По-друге, імплементація Порядку розроблення проєктної документації при термомодернізації дозволить скомпілювати усі основні та раціональні вимоги нормативних актів при проведенні термомодернізації будівель, усунути варіативність оцінки проєктів та зняти ризики, пов'язані з неоднозначним трактуванням будівельного законодавства або нереалістичних вимог тих чи інших ДБН-ів при проходженні експертизи проєктів з термомодернізації існуючих будівель.