На мій погляд, ключові зміни Директиви про енергоефективність 2012/27/ЄС в 2023 р.:

Встановлено нову ціль з енергоефективності -  40,6% скорочення споживання первинної енергії до 2030 рік. Це означає, що споживання первинної енергії має бути не більше 992,5 Mtoe у 2030 р., а кінцевої енергії -  763 Mtoe. Крім того, посилюється моніторинг національних внесків країн  у досягнення загільної цілі з енергоефективності для ЄС.      

Введено нову статтю під назвою "Принцип енергоефективності перш за все", яка містить більш чіткі правила впровадження цього принципу країнами та роз’яснює його суть.

Встановлено мету скорочення енергоспоживання щонайменше на 1,9% щороку для будівель державних та місцевих органів влади, які безпосередньо фінансуються та керуються цими органами влади, але не мають промислового чи комерційного характеру. Це означає, що концепція "Зразкова роль будівель державних органів" буде застосовуватися не лише до будівель, якими володіє та займає центральний уряд.

Модернізація не менше 3% загальної площі будівель державних та  місцевих органів влади щороку до рівня NZEB. До цього часу, Директива зобов’язувала модернізувати тільки до мінімальних вимог енергоефективності і тільки будівлі державних органів, а наразі діапазон зобов’язань розширився та стали жорсткішими вимоги модернізації.

Закуповувати продукти, послуги та будівлі з високими показниками енергоефективності має здійснювати не лише центральний уряд, а й національні, регіональні чи місцеві органи влади. До цих змін  Директиви, обов'язок поширювався лише на центральний уряд.

Держави ЄС повинні забезпечити нову річну економію в розмірі 1,49% кінцевого споживання енергії, поступово досягнувши 1,9% до 31 грудня 2030 року. Нове законодавство також підкреслює, що домогосподарствам, які перебувають у стані енергетичної бідності, вразливим споживачам і домогосподарствам з низьким рівнем доходу слід надавати пріоритет у впровадженні заходи та досягнення енергозбереження, в тому числі в рамках схеми зобов'язань з енергоефективності.

Підприємства із середньорічним споживанням понад 85 ТДж мають впроваджувати тільки систему енергоменеджменту, а підприємства енергоспоживання яких більше 10 ТДж але менше 85 ТДж повинні впровадити СЕнМ або енергетичний аудит.

До цих змін до Директиви, тільки всі великі підприємства повинні були запровадити СЕнМ або провести енергоаудит незалежності від рівня споживання.

Введено нову статтю "Центри обробки даних", яка передбачає моніторинг діяльності Data centres потужністю понад 500 кВт.

Введено нову статтю "Партнерство для енергоефективності". Згідно з цією статтею, Комісія повинна оцінити, чи енергоефективність розглядається існуючими партнерствами. Якщо оцінка показує, що енергоефективність недостатньо охоплена існуючими партнерствами, Комісія засновує секторальні партнерства з енергоефективності на європейському рівні.

Підготовка  планів опалення та охолодження містами  загальною чисельністю населення понад 45 000 осіб.

Зміна критеріїв для енергоефективної системи опалення та охолодження. Також передбачається зобов’язання використовувати відпрацьоване тепло з дата-центрів понад 1 МВт, якщо це економічно доцільно.

При перетворенні, транспортуванні та розподілі газу та електроенергії має бути реалізований принцип "енергоефективність перш за все".