Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з управлінням відходами, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться за її межі, а також із перевезенням і обробленням відходів, що ввозяться в Україну.

2. Дія цього Закону не поширюється на:

1) невловлювані газоподібні речовини, що викидаються безпосередньо в повітря;

2) радіоактивні відходи;

3) вибухові речовини військового та цивільного призначення, виведені з експлуатації;

4) незабруднений ґрунт та інші природні матеріали, добуті під час проведення будівельних робіт, за умови, що матеріал використовуватиметься під час будівництва у своєму природньому (первісному) стані, на місцевості, де його було добуто;

5) побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, які регулюються Законом України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною", за виключенням тих, до яких застосовані операції оброблення відходів відповідно до цього Закону;

6) зворотні води;

7) відходи видобувної промисловості, що утворились внаслідок проведення розвідувальних робіт, видобутку, оброблення та зберігання корисних копалин і розроблення родовищ корисних копалин, які регулюються згідно із законом;

донні осади (відклади), що покривають дно водного об’єкту, якщо доведено, що вони не є небезпечними.

*Відповідно до Проекту Закону про управління відходами 2207-1-д від 04.06.2020