Якщо конкретизувати, то законопроєктом пропонується внести зміни до статті 255 Податкового кодексу України, а саме до пункту 255.2.1. Ці зміни передбачають, що ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива, встановлюється у розмірі 0 гривень.

Метою законопроєкту є стимулювання використання біопалива як альтернативного джерела енергії, яке є більш екологічно чистим, ніж традиційні джерела енергії.

До позитивних наслідків цього законопроєкту можна віднести:

  • збільшення використання біопалива як альтернативного джерела енергії, що сприятиме зменшенню забруднення атмосферного повітря;
  • стимулювання розвитку біопаливної галузі в Україні.

До негативних наслідків можна віднести:

  • Зменшення доходів державного бюджету від екологічного податку.
  • Можливе зростання цін на біопаливо, що може негативно вплинути на споживачів.

Зрештою Екокомітет прийняв рішення розглянути даний проект Закону після отримання відповідного висновку Європейської Комісії, оскільки згідно з висновком Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, відповідно до пункту 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію Україна зобов’язана провести консультації з Європейською Комісією з метою оцінки сумісності законопроєкту з відповідними положеннями права ЄС.