Такий висновок можна зробити аналізуючи проєкт "Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України".
Адже серед завдань Плану відсутній напрямок енергоефективності в промисловості.
Короткий аналіз Плану
Про енергоефективність згадується в двох розділах:
1. Енергетична безпека
На 114 ст. встановлюється ЦІЛЬ 5 "Підвищення енергоефективності і управління попитом"
Цю ціль до 2035 року пропонують досягти наступними заходами (ст.127) :
 • Визначення та оновлення стратегії управління попитом та підвищення енергоефективності.
Цю стратегію будуть оновлювати до 2035 року
 • Розробка і впровадження Постанов КМУ та Наказів до ЗУ "Про енергоефективність".
 • Забезпечення потреб транспортної галузі у доступі до електромереж та електроенергії.
 • Сприяння проєктам з енергомодернізації ТКЕ та побутових споживачів.
 • Забезпечення потреб теплогенерації у доступі до електромереж та електроенергії для переведення опалення на електроенергію.
2. Будівництва, містобудування, модернізації міст та регіонів
На сторінках 145- 160 встановлюються ЦІЛІ з підвищення енергоефективності будівель та декарбонізація енерговикористання в громадах.
Цілі з енергоефективності до 2035 року пропонують досягти наступними заходами (ст. 145- 160):
 • Розробка та реалізація муніципальних енергетичних планів (МЕП) громад:
 1. Створити рамкову методологію для довгострокового планування сталого енергетичного розвитку громад і регіонів;
 2. Впровадити загальнодержавну систему моніторингу стану систем життєзабезпечення населених пунктів;
 3. Запровадити механізми фінансової підтримки розроблення МЕПів, підготовки та впровадження проектів сталого енергетичного розвитку громад і регіонів;
 4. Розробити банкабельні (bankable) плани пріоритетних інвестицій і техніко-економічні обґрунтування проєктів сталого енергетичного розвитку громад і регіонів;
 5. Підвищити обізнаність громадян щодо сталого енергетичного розвитку громад і регіоні;
 • Запровадити системи енергетичного менеджменту громадах.
 • Запровадити механізми стимулювання розвитку вітчизняного виробництва енергоефективного обладнання та енергозберігаючих будівельних матеріалів.
 • Запровадити механізми податкового стимулювання до підвищення енергоефективності в сфері надання житлово- комунальних послуг.
 • Запровадити механізми “Від субсидій до інвестицій” (Subsidies-to-Investments) для стимулювання до підвищення енергоефективності в житловій сфері та подолання енергетичної бідності.
 • Підвищення енергоефективності в будівлях
 1. Запровадити на державному та місцевому рівні довгострокові програми підтримки термомодернізації будівель та будівництва NZEB;
 2. Підвищити вимоги до показників енергетичних характеристик будівель та визначити вимоги до NZEB;
 3. Забезпечити відбудову зруйнованих будівель до класу В;
 4. Розвивати компетенції та кваліфікації фахівців будівельних професій щодо здійснення будівництва NZEB;
 5. Встановити обов’язковість виконання вимог NZEB при новому будівництві всіх будівель.
Громадське обговорення до 1 вересня 2022 р.