Сьогодні частина №2. Про полігони. Одразу до справи! Усі пункти версій законів будуть нижче.

🧰 це мої коментарі до версії закону від Міндовкілля

✅ це мої коментарі до версії закони від Маріковського

👩‍🏫 Пояснення від мене. У чому треш?

🧰 Розділ Полігон або треба прописувати якісно, або не додавати взагалі, для полігонів потрібен окремий закон, де не буде подвійних трактувань, всі терміни будуть викладені чітко і згідно Директив 31 і 98.

Маючи 30 000 звалищ в країні робити цю роботу настільки зверхньо - це точно не про бажання привести сміттєзвалища до ладу.

За версією Міндовкілля відбувається безпрецедентна легалізація звалищ. Довести, що звалище "становить загрози здоров’ю людей та навколишньому природному середовищу" неможливо і це тобі відомо.

🧰"полігон – місце захоронення відходів". Все, тут про припинення історії із захороненням на звалищах можна забути. Законом легалізується /дозволяється продовжувати скидати сміття у землю без попереднього оброблення. Крапка!

А, так це і є реформа Мінприроди? Серйозно?

Таке слово, як "захоронення" (Buried) не відповідає Директиві 31, його там просто немає. Бо полігон - це не екологічне лихо (як зараз), це місце для розміщення попередньо оброблених (отже нешкідливих для людей і довкілля) відходів.

У версії Маріковського коректно використаний термін "видалення" (Disposal).
Термін "полігон" за Директивою 31 звучить так:

"‘landfill’ means a waste disposal site for the deposit of the waste onto or into land (i.e. underground), including:..."

deposit - це розміщення.

Хто зливає реформу?

🧰 "- постійне місце, на якому відходи розміщуються понад один рік" - переклад не відповідає суті пункту Директиви 31, яка викладена так - "— a permanent site (i.e. more than one year) which is used for temporary storage of waste". Тобто переклад має бути таким - "-постійне місце (термін використання ділянки - понад один рік) для тимчасового зберігання відходів". Є різниця, правда? Бо під термін "- постійне місце, на якому відходи розміщуються понад один рік" можна підвести будь-яке звалище, геніально. Адвокати і судді будуть вдячні вашим нескінченним і безрезультатним візитам в суд. ?

🧰полігонний газ, рідкі відходи, фільтрат - визначення відсутні. Ну тут без коментарів.
Дійсно, навіщо звалищу мучитися з тими фільтратними озерами, витрачати кошти на очищення фільтрату... Нема поняття - нема проблеми. Клас!

🧰 А потім цікаво. Визначення термінів немає, а знайомі слова є. Це як? Здається, що дописувачі цього пункту зовсім не вміють писати закони. Або хтось дав його написати тим людям, які не зацікавлені в якісно сформульованому розділі про Полігони? Закладені суперечливі формулювання, які призведуть до правової невизначеності.

🧰 Стаття 40. Загальні вимоги до захоронення відходів

"1. Захоронення відходів здійснюється на полігонах, які відповідають вимогам законодавства," А яким саме вимогам? А їх немає, ви ж вимоги не прописали. Це грубе порушення Директиви 31 про полігони відходів.

🧰 Стежте за руками. Як вам таке формулювання "знешкодження біогазу"?

Біогаз зазвичай використовують або відновлюють для отримання енергії. Ну щоб знешкоджувати... без коментарів.

Або це нерозуміння у дописувачів закону суті Директив і погане володіння англійською мовою, або свідомий умисел...

Мабуть, автори мали на увазі звалищний газ, який забруднений домішками, в тому числі дійсно токсичними?

У Директиві 31 про полігони є поняття Landfill gas та Biogas - і це не одне й те саме.

‘landfill gas’ means all the gases generated from the landfilled waste

Ви будете здивовані, але в Директиві 31 термін biogas використаний аж один раз, з якого виходить, що bio gas - це продукт виробництва! Не полігоном, звичайно, а зусиллями людини.

🧰 Умови закону про відходів відсутні. Без коментарів.

Всім борцям проти полігонів - must have вивчити цей розділ і можете знімати свої "ордена" борців з грудей - якщо все це вам ок.

✅ Коротенько. Враховані Директиви 31 та 98.

Нормальний переклад термінів.

✅ Лишайте зауваження до версії тут.

Реформі бути, якщо не зіллємо реформу. Стежте за руками і коментаторами і далі буде 👩‍🏫

Взагалі то розділу про полігони в законі 2207-1, який був обраний за основу, не було. Отже - це порушення Регламенту. І він порушувався неодноразово, бо голова екокомітету дозволяє. Фантазії депутатів на підкомітетах перетворюються в правки, а потім нові розділи опиняються в законі - легко.

Уважно читаємо Директиви 31 і 98 і вивчаємо відмінності у версіях. Даю не всі статті цілком, а тільки ті, які не витримують критики.

🧰 Версія 2207-1-д Міндовкілля:

27) полігон – місце захоронення відходів, призначене для їх розміщення на поверхні чи під поверхнею землі (підземне), включаючи:
- внутрішні місця для видалення відходів, на яких утворювач відходів - суб’єкт господарювання здійснює видалення власних відходів на місці утворення;
- постійне місце, на якому відходи розміщуються понад один рік.

🧰полігонний газ, рідкі відходи, фільтрат - визначення відсутні

🧰Стаття 40. Загальні вимоги до захоронення відходів

1. Захоронення відходів здійснюється на полігонах, які відповідають вимогам законодавства, та технологічне устаткування яких забезпечує захист ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, контроль викидів в атмосферне повітря та забруднення ґрунтів і підземних вод.

🧰Відсутній суттєвий пункт "Заборона розміщувати деякі види відходів (рідкі, медичні, шини, вибухонебезпечні (дуже актуальне, до речі, через війну).

🧰Умови відсутні.

✅Версія 2207-1-д Маріковського

✅41) полігон – місце видалення відходів, призначене для їх розміщення на поверхні чи в землі (підземне), включаючи:
- місце видалення відходів, на якому утворювач відходів - суб'єкт господарювання здійснює видалення власних відходів в місці їх утворення;
- постійне місце, яке використовується понад один рік, для тимчасового зберігання відходів;
але виключаючи:
- об'єкти попереднього зберігання відходів (перевантажувальні станції);
- об'єкти зберігання відходів до відновлення (до 3 років);
- об'єкти зберігання відходів до видалення (до 1 року);

✅42) полігонний газ - усі гази, утворені полігоном відходів;

47) рідкі відходи - будь-які відходи в
рідкій формі, у тому числі вода стічна, окрім шламу;

54) фільтрат - будь-яка рідина, що просочується через розміщені на полігоні відходи та виділяється з нього або міститься в ньому;

✅Стаття 42. Загальні вимоги до видалення відходів на полігонах

1. Видалення відходів шляхом їх розміщення на поверхні чи в землі (підземне) здійснюється виключно на полігонах, які відповідають вимогам законодавства у сфері відходів та оснащені системами:
1) захисту ґрунтів, підземних та поверхневих вод;
2) запобігання потраплянню води від атмосферних опадів в тіло полігону;
3) запобігання потраплянню поверхневих та/або підземних вод у розміщені на полігоні відходи;
4) збирання та очищення забрудненої води та фільтрату, зібраних з полігону, до вимог стандартів для скидання;
5) запобігання накопиченню та міграції полігонного газу;
6) збирання, оброблення та використання полігонного газу на всіх полігонах, які отримують відходи, що біологічно розкладаються. Якщо зібраний полігонний газ не придатний для виробництва енергії, його потрібно спалити безпечним для довкілля та людини способом;
7) зменшення шкоди та небезпеки, що виникають внаслідок:
- виділення запаху та пилу;
- перенесення вітром матеріалів;
- шуму і транспорту;
- птахів, паразитів і комах;
- сполук та аерозолів;
- пожежі;
8)запобігання рознесенню бруду з
полігону на громадські дороги та оточуючі території;
9) запобігання вільному доступу на
полігон. В неробочі години ворота полігону повинні бути зачинені. Система контролю та доступу на кожний об'єкт забезпечується засобами ідентифікації та знеохочення нелегального скидання відходів на об'єкті.

3. Забороняється розміщувати на полігоні: 1) рідкі відходи;
2) відходи, які в умовах полігону, є вибуховими, корозивними, окислювальними, легкозаймистими та займистими, як визначено в Додатку 3 до цього Закону;
3) інфіковані медичні відходи (властивість НВ9 в Додатку 3 до цього Закону);
4) шини, що були у використанні;
5) відходи, що збираються роздільно
для підготовлення до повторного використання та рециклінгу, окрім відходів, що утворюються внаслідок операцій відновлення з роздільно зібраних відходів і видалення яких на полігоні забезпечує найкращий результат для довкілля.

Повний перелік відходів, заборонених для видалення на полігонах, затверджується відповідно до Національного класифікатора відходів та Порядку класифікації відходів Кабінетом міністрів України.