Приблизно 10% виробленого у Європі біометану використовується у якості моторного палива, перш за все в таких країнах, як Швеція, Німеччина, Фінляндія, Швейцарія, Ісландія.

Біометан можна використовувати у всіх двигунах, що працюють на природному газі. На ринку представлено багато сучасних газових двигунів для автомобілів, важких транспортних засобів, кораблів і поїздів, які можуть працювати на біометані.

Більшість виробників автомобілів випускають моделі, що працюють на стисненому або скрапленому метані. Існує також можливість переобладнати автомобіль з бензиновим двигуном для роботи на біометані.

Перспективи біометану в Україні

Наразі потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в 7,8 млрд м3/рік. Потенціал охоплює біометан з відходів та побічної продукції АПК (3,8 млрд м3), з силосу кукурудзи (2,7 млрд м3), а також з інших відходів тваринництва та переробної промисловості (1,3 млрд м3).

Потенціал виробництва біометану в Україні, млн кубометрів СН4/рік

У 2050 р. потенціал виробництва біометану може зрости до 17 млрд м3/рік. Суттєве збільшення потенціалу біометану прогнозується за рахунок зростання промислового виробництва, розширення сировинної бази для виробництва біометану, укрупнення тваринницьких підприємств та переходу від захоронення твердих побутових відходів до використання технології механіко-біологічного оброблення.

"Дорожня карта розвитку біоенергетики в Україні до 2050 р." передбачає започаткування та ріст виробництва біометану в Україні до 1,7 млрд м3/рік у 2035 році і до 3 млрд м3/рік у 2050 році.

Передумови і переваги виробництва біометану в Україні

Україна має найбільшу в Європі площу сільськогосподарських угідь. Відповідно, в Україні один з найкращих в світі потенціалів аграрної сировини для виробництва біометану.

Україна має розвинену мережу газорозподільчих мереж і потужну газотранспортну мережу, що дає можливість виробникам біометану підключитися до газових мереж в більшості місць України.

Транспортування біометану газовими мережами і використання біометану в газовому обладнанні (газові пальники, двигуни, турбіни) не потребує витрат для їх модернізації.

Потенційна можливість додаткового завантаження української ГТС біометаном. Наразі питання її наповнення природним газом після 2024 р. (завершення контракту з Росією) залишається відкритим.

Біометан – один з економічно найефективніших способів декарбонізації енергетики і економіки.