В ЄС погодили загальні підходи щодо скорочення викидів та їхній вплив shutterstock

В ЄС погодили загальні підходи щодо скорочення викидів та їхній вплив

Катерина Бєлоусова

Рада схвалила пропозицію поступово припинити безкоштовні пільги для секторів, які стосуються CBAM з 2026 по 2035 рік

29 червня Рада Європи ухвалила свої переговорні позиції (загальні підходи) щодо важливих законодавчих пропозицій пакету Fit for 55, зокрема щодо системи торгівлі викидами та створення фонду соціального клімату.

Ці угоди відкривають шлях для переговорів з Європейським парламентом, повідомляє Європейська рада.

Fit for 55 дозволить ЄС скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнями 1990 року і досягти кліматичної нейтральності у 2050 році.

Країни-члени прийняли спільну позицію щодо системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS), розподілу зусиль між державами-членами у секторах, що не належать до ETS (ESR), викидів та абсорбції від землекористування, зміни землекористування та лісового господарства (LULUCF), створення фонду соціального клімату (SCF) та нових  стандартів викидів CO 2 для легкових автомобілів і мікроавтобусів.

“Екологічний та енергетичний перехід вимагатиме внеску всіх секторів і всіх держав-членів у справедливий та інклюзивний спосіб. Рада зараз готова вести переговори з Європейським парламентом щодо укладення пакету, тим самим ставши Європейський Союз як ніколи в авангарді боротьби зі зміною клімату”, – сказала Аньєс Панньє-Рунаше, міністрка з питань енергетики Франції.

Система торгівлі викидами ЄС (ETS)

Це ринок вуглецю, який базується на системі обмеження викидів для енергоємних галузей та сектору виробництва електроенергії.

Рада погодилася зберегти загальну амбіцію щодо скорочення викидів на 61% до 2030 року в EU ETS-секторах, що запропонувала Комісія, а також на одноразове зниження загальної стелі викидів на 117 мільйонів квот та збільшення річного темпу скорочення обмеження на 4,2% на рік (“лінійний коефіцієнт скорочення ”).

Рада схвалила пропозицію посилити  резерв стабільності ринку (MSR) завдяки продовженню після 2023 року збільшеного щорічного споживання надбавок (24 %) і встановлення порогового значення в 400 мільйонів надбавок, вище якого ті, які розміщуються в резерві, більше не перебувають дійсний. Окрім того, погодили запуск механізму, який активує вихід на ринок квот MSR, у разі  надмірного зростання цін,  автоматичним та більш реактивним.

Рада схвалила пропозицію поступово припинити безкоштовні пільги для секторів, які стосуються CBAM з 2026 по 2035 рік. Однак Рада прийняла більш повільне скорочення на початку та прискорене скорочення наприкінці цього періоду. Підтримка декарбонізації галузей буде можливою через Інноваційний фонд. Єврокомісію закликали контролювати вплив CBAM, зокрема на витоки вуглецю при експорті, і оцінити, чи потрібні додаткові заходи.

Покращено  управління та прозорість фондів

Рада зберегла збільшення його обсягу Фонду модернізації за рахунок аукціону на додаткові 2,5% верхньої межі, збільшення частки пріоритетних інвестицій до 80% і додавання нових прийнятних секторів, як було запропоновано Комісією. Рада вирішила розширити список держав-членів, які отримують вигоду від Фонду модернізації. Проекти з природного газу в принципі не підлягатимуть участі у Фонді. Однак Рада запровадила перехідний захід, який дозволяє бенефіціарам Фонду продовжувати фінансувати проєкти природного газу за певних умов.

Також посилили положення  Інноваційного фонду щодо більш ефективної та географічно збалансованої участі у проєктах, зберігаючи принцип досконалості у розподілі проєктів. Рада погодилася приділяти особливу увагу декарбонізації морського сектору в рамках Інноваційного фонду, а його викиди включити в сферу ЄС ETS.

Додатковий перехідний безкоштовний розподіл може бути наданий за певних умов сектору централізованого теплопостачання в певних країнах-членах за певних умов, щоб заохочувати декарбонізацію цього сектору.

Оскільки країни-члени, які сильно залежать від морського транспорту, звичайно, найбільше постраждають, Рада погодилася перерозподілити 3,5 % максимальної суми квот на аукціон між цими державами-членами. Крім того, загальний підхід враховує географічні особливості та пропонує перехідні заходи для малих островів, зимової навігації та поїздок, пов’язаних із зобов’язаннями по державній службі, а також посилює заходи для боротьби з ризиком витоку вуглецю в морському секторі.

Загальний підхід включає викиди, не пов’язані з СО2, у регламент MRV з 2024 року та запроваджує пункт про перегляд для їх подальшого включення до ЄС ETS.

Рада погодилася створити нову,  окрему систему торгівлі викидами для будівель та автомобільного транспорту. Вона стосуватиметься дистриб’юторів, які постачають паливо для споживання в будівництві та автомобільному транспорті. Початок аукціону та зобов’язань буде у 2028 році. Траєкторія скорочення викидів і коефіцієнт лінійного скорочення, встановлений на рівні 5,15 з 2024 року і 5,43 з 2028 року, залишаться такими, які були запропоновані Комісією. Рада підтримала пропозицію виставити на аукціон додаткові 30% обсягу аукціону протягом першого року запуску системи, щоб вона працювала безперебійно ("попереднє завантаження").

Рада запровадила опцію для всіх видів викопного палива. Він запровадив спрощені вимоги до звітності щодо моніторингу та верифікації для малих постачальників палива.

Рада додала тимчасову можливість для держав-членів звільняти постачальників від здачі квот до грудня 2030 року, якщо вони підлягають податку на вуглець на національному рівні, рівень якого еквівалентний або вищий, ніж аукціонна ціна на квоти в ETS. для будівництва та транспортного сектору.

Рада погодилася поступово скасувати вільні квоти на викиди для  авіаційного сектора  до 2027 року та узгодити пропозицію із глобальною схемою компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації (CORSIA). EU ETS застосовуватиметься для внутрішньоєвропейських рейсів, а також Великобританію та Швейцарію. Рада погодилася виділити 20 мільйонів безкоштовних пільг, які поступово припиняються, щоб компенсувати додаткові витрати, пов’язані з використанням екологічно чистого авіаційного палива (SAF). Угода Ради враховує конкретні географічні обставини і пропонує обмежені перехідні відступи.

Соціальний кліматичний фонд (SCF)

SCF буде заснуватися в період 2027-2032 років для підтримки вразливих домогосподарств, мікропідприємств та користувачів транспорту для підтримки створення системи торгівлі викидами для будівель та автомобільного транспорту.

Кожна держава-член подаватиме Комісії  "план соціального клімату", який містить набір заходів та інвестицій для подолання впливу ціноутворення на вуглець на вразливих громадян. 

Рада погодилася, що цей фонд буде частиною бюджету ЄС і  буде наповнюватися за рахунок зовнішніх цільових надходжень до максимальної суми  59 мільярдів. 

Рада вирішила застосувати верхню межу в 35% оцінених загальних витрат на плани соціального клімату до можливості країн-членів пропонувати  тимчасову пряму підтримку доходів та обрала пряме управління результатами діяльності Фонду в поєднанні з елементами спільного управління. 

Регулювання розподілу зусиль

Рада погодилася скорочення викидів парникових газів на рівні ЄС  на 40% у порівнянні з 2005 роком  для секторів, не охоплених ETS, а саме внутрішнього морського транспорту, сільського господарства, відходів та малої промисловості. Будівельна галузь та сектори дорожнього транспорту будуть охоплені як новою спеціалізованою системою торгівлі товарами, так і регулюванням розподілу зусиль. Наразі ці сектори разом генерують близько 60% викидів парникових газів ЄС.

Рада погодилася зберегти  збільшені національні цілі, як було запропоновано Комісією. Рада погодилася, що  лінійні траєкторії викидів  для кожної країни-члена будуть скориговані у 2025 році лише в тому випадку, якщо це призведе до підвищення річних лімітів для відповідної держави-члена, з міркувань передбачуваності та з метою врахування впливу непередбачених подій. 

Зокрема, загальний підхід збільшує кількість річних квот на викиди, які можуть бути передані між державами-членами, до 10% у період з 2021 по 2025 рік і до 20% щодо 2026-2030 років. Крім того, він підтримує пропозицію розділити  гнучкість, пов’язану із землекористуванням, зміною землекористування та лісовим господарством  на два періоди.

Зміна землекористування та лісове господарство (LULUCF)

Сектор землекористування, зміни землекористування та лісового господарства (LULUCF) охоплює використання ґрунтів, дерев, рослин, біомаси та деревини.

Рада підтвердила  загальну мету 310 млн т CO2 еквіваленту чистої абсорбції  в секторі у 2030 році на рівні ЄС. Рада встановила для кожної країни-члена зобов’язання досягти суми чистих викидів і абсорбції парникових газів за весь період з 2026 по 2030 рік ("бюджет на 2026-2030 роки"), який буде базуватися на траєкторії орієнтовних річних значень. Рада вирішила зберегти розподіл цілей між державами-членами, як це було запропоновано Комісією.

Рада погодилася підвищити  гнучкість  для підтримки держав-членів, які мають труднощі у досягненні своїх цілей через фактори, які не залежать від їхнього контролю, що впливають на сектор LULUCF, за умови, що Союз в цілому досягне своєї цілі до 2030 року.

Зокрема, Рада запровадила додаткову гнучкість, пов’язану з наслідками зміни клімату та органічних ґрунтів, на основі об’єктивних та вимірюваних критеріїв та показників. Для того, щоб мати доступ до такої гнучкості, відповідні держави-члени повинні будуть надати Комісії докази відповідно до чітко визначеної методології. Крім того, Рада вирішила зберегти можливість виключення викидів від природних порушень у період 2026-2030 років, за умови не використання компенсації за природні порушення в рамках гнучкості.

Рада підтвердила вилучення опції банківських кредитів LULUCF між двома періодами відповідності (2021-2025 та 2026-2030).

Рада погодилася, що Комісія надасть звіт протягом шести місяців після першого глобального інвентаризації відповідно до Паризької угоди (буде проведено в 2023 році), про включення викидів парникових газів, які не є CO2, від сільського господарства в сферу дії регламенту та встановлення. цілей для сектору землекористування на період після 2020 року.

Норми продуктивності викидів CO2 для автомобілів і мікроавтобусів

Рада погодилася підвищити цілі щодо скорочення викидів CO2 для нових автомобілів і нових фургонів  до 2030 року до 55% замість легкових і до 50% для фургонів. Рада також погодилася ввести ціль щодо скорочення викидів CO2 на 100% до 2035 року  для нових автомобілів і мікроавтобусів.

Дати водіям можливість заряджати свої автомобілі в країнах-членах буде забезпечено відповідним переглядом розгортання інфраструктури альтернативного палива (AFIR).

У 2026 році Комісія оцінить прогрес щодо 100% скорочення викидів, і необхідність перегляду цих цілей з урахуванням технологічних розробок, зокрема щодо гібридних технологій, що підключаються, та важливості життєздатного та соціально справедливого переходу. до нульових викидів.

Рада погодилася припинити дію регуляторного механізму стимулювання для  транспортних засобів з нульовим і низьким рівнем викидів  з 2030 року.

Нагадаэмо, експерти розповіли про соціальну складову зеленого переходу.

Читайте також
Країни ЄС ухвалили довгоочікуваний закон “Про відновлення природи”
Країни ЄС ухвалили довгоочікуваний закон “Про відновлення природи”

Він набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному віснику ЄС

Результати виборів в ЄС загрожують Європейському зеленому курсу, – експерти
Результати виборів в ЄС загрожують Європейському зеленому курсу, – експерти

Свої побоювання фахівці обґрунтовують, зокрема, великим політичним тиском на кліматичну політику в ЄС

Європарламент схвалив зниження кліматичних цілей для фермерів
Європарламент схвалив зниження кліматичних цілей для фермерів

Малі ферми площею до 10 гектарів будуть звільнені від контролю та штрафів за порушення правил