Перший звіт CBAM має бути подано до 31.01.2024р, а останній – до 31.06.2026р.

Схематично на перехідний період процес подачі звіту CBAM виглядає так – оператор установки надає конкретні дані про викиди (за встановленим шаблоном) декларанту звітності CBAM, який вводить їх у тимчасовий реєстр CBAM (його ще не створено), сумісний з існуючими митними системами.

Що ж пропонують на перехідний період в рамках звітності по CBAM? 

1️ Чіткий перелік даних, які мають бути у звіті CBAM. 

Так, декларант може вимагати виробника надати наступну обов'язкову інфо:

Про установку: 

 • назва та контактні дані оператора;
 • назва та контактні дані установки;
 • унікальний ідентифікатор установки, якщо є (наприклад, ідентифікаційний номер конкретного металургійного комбінату, звідки надійшла конкретна партія сировини);
 • код UN/LOCODE;
 • фактична адреса з транскрипцією англ мовою; 
 • географічні координати основного джерела викидів установки.

Про вбудовані прямі та непрямі викиди СО2:

 • використовувані виробничі процеси та маршрути;
 • вбудовані прямі викиди у CO2 за тону кожного товару;
 • використані дані та методики розрахунку викидів, зокрема, якщо викиди були повністю визначені на основі моніторингу, або було використано будь-яке з попередніх значень за замовчуванням від Єврокомісії;
 • вбудовані непрямі викиди на тону кожного товару, а також метод визначення коефіцієнта викидів і використане джерело інформації;
 • якщо замість фактичних даних щодо конкретних вбудованих викидів беруться попередні дані за замовчуванням від Єврокомісії, необхідно додати коротке пояснення причин;
 • галузева інформація там, де це доречно;
 • інфо про сплачену ціну за викиди СО2, якщо можливо. 

Зокрема, положення нормативно-правового акту і його копію, де вказана форма ціни вуглецю в країні, де здійснено оплату; будь-яка знижка або інша форма компенсації, доступна в країні, яка призвела б до зниження ціни на СО2; кількість вбудованих викидів, які покриваються ціною вуглецю; кількість вбудованих викидів, які охоплюються будь-якою знижкою або іншою формою компенсації, включаючи безкоштовні розподіли квот, якщо доречно; грошовий вираз сплаченої ціни за викиди СО2. 

Суми в тимчасовому реєстрі CBAM будуть конвертовані в євро на основі середнього обмінного курсу попереднього року ЄЦБ.

2️ 3-етапний перехідний період для застосування нової методології підрахунку викидів СО2. 

Регламентом пропонується нова методика ЄС, яка в цілому відповідає принципам європейської схеми торгівлі квотами EU ETS і буде обов'язковою для всіх з 01.01.2025р.

Тимчасово, до 31.12.2024р. у випадку якщо для певного набору даних немає методу моніторингу, або це призведе до необґрунтованих витрат або це технічно неможливо, розрахунок вбудованих (прямих та непрямих) викидів можна робити за допомогою:

Методики моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) в третіх країнах (еквівалентні системи).

Інших методик третіх країн, наприклад (1) схема ціноутворення на вуглець, (2) схема моніторингу викидів на установці, яка може включати перевірку акредитованим верифікатором, (3) обов'язкові схеми моніторингу викидів або еталонні значення, опубліковані Єврокомісією.

Щороку оператор має перевіряти, чи можна вдосконалити методології моніторингу. Однак, будь-які рекомендації щодо покращення, включені у звіти про таку перевірку, повинні бути розглянуті для впровадження протягом розумного періоду часу, за винятком випадків, коли покращення призведе до необґрунтованих витрат або буде технічно неможливим.

3️ Можливість внесення змін до звіту CBAM.

Виправити помилки у звіті CBAM можна протягом двох місяців після закінчення відповідного звітного кварталу. Також декларант CBAM може змінювати звіти CBAM за перші два звітні періоди до кінцевого терміну подання третього звіту CBAM.

4 Штрафування за порушення вимог подання звітів CBAM.

Розмір штрафу за кожну тонну незареєстрованих вбудованих викидів становитиме від 10 євро до 50 євро. А фактична сума штрафу ґрунтуватиметься на тяжкості та тривалості неподання звітності декларантом.