CBAM охоплюватиме сектори металургії, нафтопереробної галузі, цементної промисловості, виробництва алюмінію, основних органічних хімікатів, водню, добрив та електроенергії. При цьому, в секторах металургія, алюміній та водень враховуватимуть тільки прямі викиди СО2 (scope 1), в той час як в решті – і прямі і непрямі (scope 2). До 2030 року CBAM має покривати усі сектори, охоплені Директивою 2003/87/ЄС про торгівлю парниковими квотами.

Схематично все виглядатиме так: виробник товару, що підпадає під CBAM, при його імпорті в ЄС, має заплатити за викиди СО2, що вивільнились внаслідок його виробництва, шляхом купівлі сертифікатів CBAM за ціною, яку сформує ринок торгівлі квотами на викиди парникових газів ЄС (EU ETS). У випадку невиконання – штраф з подальшою забороною торгівлі в ЄС.

Проаналізувала, що потрібно робити – детально по кроках нижче:

З 1.10.2023 до 31.12.2025 діятиме перехідний період:

Протягом перехідного періоду імпортер лише звітує про викиди СО2 і НЕ СПЛАЧУЄ за них.

До 31 січня 2024 року імпортер має подати перший щоквартальний звіт CBAM з такими даними:

  • загальна кількість кожного типу товарів, виражена в МВт-год для електроенергії та в тоннах для інших товарів, зазначена на установку, що виробляє товари в країні походження;
  • фактичні загальні викиди, виражені в тоннах викидів CO2 на МВт-год для електроенергії або для інших товарів у тоннах викидів CO2 на тонну кожного типу товарів;
  • загальні непрямі викиди;
  • ціну вуглецю, яку необхідно сплатити в країні походження за вбудовані викиди в імпортовані товари, з урахуванням відповідних знижок або будь-яких інших форм компенсації.

З 31 грудня 2024 року виробник зможе подати заявки на реєстрацію в електронному реєстрі CBAM та зареєструвати уповноваженого декларанта CBAM (імпортера), якому буде надана інформація про верифіковані вбудовані викиди СО2 від виробництва товарів. Такого уповноваженого декларанта CBAM має обов’язково затвердити (авторизувати) компетентний орган в країні, в яку здійснюється імпорт.

З 1.01.2026 запрацюють фінансові зобов'язання для імпортерів:

Імпортер зможе імпортувати товари на митну територію ЄС лише через уповноваженого декларанта CBAM після його реєстрації в реєстрі CBAM та авторизації.

Щорічно до 31 травня уповноважений декларант CBAM повинен подавати декларацію CBAM за попередній календарний рік через реєстр CBAM. Першу декларацію потрібно подати у 2027 році за 2026 рік.

Декларація CBAM повинна містити наступне:

  • загальна кількість кожного типу товарів, імпортованих протягом попереднього календарного року, виражена у МВт-год для електроенергії та в тоннах для інших товарів;
  • загальний обсяг верифікованих викидів в цих товарах, виражена в тоннах викидів CO2 на МВт-год електроенергії або, для інших товарів, у тоннах викидів CO2 на тонну кожного типу товарів;
  • загальна кількість сертифікатів CBAM, що відповідають загальному обсягу вбудованих викидів, зазначених у підпункті (b), після вирахування плати за СО2 в країні походження;
  • копія верифікаційного звіту про викиди СО2, виданого акредитованим верифікатором.

Щороку до 31 травня, тобто на момент подачі декларації CBAM, необхідна кількість сертифікатів CBAM вже має бути на рахунку уповноваженого декларанта CBAM в реєстрі CBAM.

Сертифікат CBAM – сертифікат в електронному форматі, що відповідає одній тонні вбудованих викидів в товарі. Придбати його можна буде на централізованій електронній платформі.

Також треба щоквартально підтримувати 80% необхідних сертифікатів CBAM від обсягу імпорту з початку року. Обмеження по кількості сертифікатів CBAM на рахунку відсутні.

Щороку 1 липня усі надлишкові і невикористані сертифікати CBAM, що залишились на рахунку, згорають без компенсації. Втім, планується надати можливість органам влади викуповувати не більше 1/3 надлишкових сертифікатів CBAM у уповноважених декларантів CBAM за ціною на момент покупки.

Уповноважений декларант CBAM може вимагати зменшення кількості сертифікатів CBAM, які необхідно віддати, відповідно до ціни СО2, яка вже фактично сплачена за ці викиди в інших юрисдикціях.