Радіаційний фон залишається в межах контрольних рівнів.
Про це свідчать дані пунктів системи моніторингу.
Ще до війни ми з групою експертів попереджали,
загальні тенденції змін клімату та пов’язані з ними низькі рівні водності річок формують аномально низький вміст вологи у водно-болотних та пов’язаних із ними лісових екосистемах ЧЗВ, дозволяють із високим ступенем ймовірності прогнозувати найвищий рівень пожежної небезпеки навесні 2022 року у ЧЗВ та прилеглих до неї територіях.
Чому це так особливо небезпечно?
Проблеми частого виникнення пожеж у ЧЗВ додатково посилюються періодичними пиловими бурями, виникнення яких характерне для регіону Полісся у весняний період, а також смерчами (було вже 9!).
Пилова буря 16-17 квітня 2020 року виникла під час масштабної лісової пожежі у ЧЗВ, у результаті чого понад 20% від вивільнених радіонуклідів було повторно піднято у повітря та переміщено, у тому числі – транскордонно.
Це найбільш тривожна тенденція, оскільки така пилова буря переносить також 241Am та інші гарячі частки, що є джерелом α-випромінювання.
У разі такого сукупного ефекту від одночасної дії техногенної аварії та природних стихійних явищ можуть спостерігатись інші небезпечні атмосферні процеси, розвиток яких відбувається не лінійно у складних системах, у тому числі - настання у Чорнобильській зоні події DK (Dragon King).
Беручи до уваги наявність зосередженої на площі 67 тис.га сухої деревини із запасом горючого матеріалу 12,5 млн.м3, можливе також одночасне виникнення інших небезпечних атмосферних явищ, які на сьогодні ще мало вивчені - пірокластичної хмари, вогняних смерчів із подальшим розвитком вогняної бурі.
Такий розвиток пожежі непередбачуваний і не піддається тушінню не тільки у нас, а й у всьому Світі.
Наслідком буде піднімання у стратосферу дуже великої кількості попелу та гарячих часток з ближньої до ЧАЕС зони.На цей час існуючі лісові екосистеми не виконують основну бар’єрну функцію – акумуляцію і затримання радіонуклідів - бар’єрну функцію можуть виконувати лише здорові, неушкоджені ліси.
Деградований і горілий ліс ще з 2020 року сам може бути небезпекою та виносити радіонукліди за межі зони відчуження.