Маємо Указ, і це вже гарна новина, погана в тому, що рішення РНБО не несе структурного стратегічного підходу для вирішення багатьох екологічних питань, в рішенні не визначені відповідальні виконавці та джерела фінансування.  Багато згаданих докуменів давно вже розроблені, пройшли громадське обговорення та оприлюднення, вже знаходяться на стадії узгодження та затвердження, та вказані строки можуть ще затягнути процес. Клімат — наприкінці  з таким переліком документів та жодних дій. 

Починаємо, повертати борги, та акцентуватись на болючому, тому що роками ігнорувалось: вода, ліс, грунти та землі, відходи, та навіть клімат, але такий клаптиковий підхід без рішучих змін.

Давайте вже закон про клімат, а не стратегію низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року, яка вже розроблена, але конфліктує з новою національною економічною стратегією до 2030-го, та зміна періоду конфлікт не вирішить. 

Розглянемо акценти за напрямами:

"г) опрацювати у тримісячний строк питання стосовно:

вдосконалення економічного механізму фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;" 

Конкретизувати потрібно, кому, що, де і на що шукати.

"г) опрацювати у тримісячний строк питання щодо запровадження та використання економічних інструментів для стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів;"

Це збіг обставин, але фінансові питання у нас на Г.

Варіанти вже готові, але потребують законодавчих змін та невідкладних. 

Вода та Ліс

"Внести на розгляд ВРУ у шестимісячний строк проєкт закону щодо водовідведення стічних вод населених пунктів;"

"ґ) підготувати та затвердити у шестимісячний строк:

водну стратегію України на період до 2050 року;" - вже підготовлена, можемо виносити на обговорення.

"д) забезпечити розробку та затвердження у тримісячний строк:

правил охорони підземних вод;

методики визначення зон, вразливих до нітратного забруднення;"

Охорону підземних би вод ще в повноваження Міндовкілля, бо вони в надрах у нас, та припинити неконтрольоване використання зі скважин.

"2 ) для ресурсозбереження, забезпечення збалансованого природокористування, охорони природних екосистем, зокрема лісових, підтримки їх цілісності та функцій життєзабезпечення:

а) внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України проєкти законів щодо:

внесення змін до Закону України "Про курорти" стосовно забезпечення охорони та відновлення екосистем, пов’язаних із водою;

внесення змін до законів України стосовно посилення відповідальності суб’єктів господарювання за буріння та використання свердловин без відповідних дозвільних документів, а також за незабезпечення належного ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу свердловин після припинення їх експлуатації;"

" в) розробити та затвердити у шестимісячний строк:

морську природоохоронну стратегію України...;

державну стратегію управління лісами України до 2035 року; порядок організації охорони і захисту лісів;

основні засади (стратегію) державної політики у сфері лісових відносин;"

Стратегія по лісам вже на СЕО, реформа держлісагенства на часі.

Відходи та закон багатостраждальний

"3) для впровадження сталої системи управління відходами та небезпечними хімічними речовинами:

а) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України "Про управління відходами" (реєстраційний № 2207-1-д);

1500+ правок опрацювали, та вже 3 місяці чекаємо на фінальну версію та розгляд комітетом. 

"в) внести у шестимісячний строк після набрання чинності Законом України "Про управління відходами" на розгляд Верховної Ради України проєкти законів про:

відходи видобувної промисловості;

упаковку та відходи упаковки;"

Іншим законам за національним планом не має такої шани чомусь.

"а) проведення разом з Державною службою геології та надр України інвентаризації місць видалення відходів видобувної промисловості в області в результаті діяльності підприємств вугільної, гірничо-металургійної, будівельної промисловості;" - раптом з'явився виконавець!!! 

"б) затвердження регіональних планів управління відходами." — без закону ніяк не можна.