Єврокомісія вже опублікувала позитивний висновок щодо надання Україні статусу кандидата. Своє рішення у Брюсселі обґрунтували поступом нашої країни в різних сферах суспільного життя. Зокрема, в частині енергетики відзначено важливі кроки України до утворення конкурентних енергетичних ринків – анбандлінг та сертифікацію операторів магістральних мереж, структурну трансформацію ринків газу та електроенергії.

На цьому прогресі і, як наслідок, на готовності України отримати статус кандидата, наголошувала і громадськість. На початку червня DiXi Group разом з коаліцією організацій-партнерів опублікувала звернення, яке за духом, лінією аргументації та висновками суголосне з думками Брюсселя.

Сподіваємось, що рішення Європейської Ради про надання Україні кандидатства лише зміцнить вже існуючий консенсус у Європі щодо досягнень нашої держави  на шляху до  інтеграції. Проте позитивні новини є не стільки визнанням успіхів України, як і стимулом їх примножити. У висновку Єврокомісії визначаються пріоритетні реформи, які важливі для початку переговорів про вступ до ЄС.

У питаннях енергетики ключовим є успішний “зелений” перехід України, який вимагатиме як подальшої синхронізації з європейським законодавством, так і забезпечення необхідного адміністративного, фінансового та організаційного ресурсу для втілення законодавчих змін та стратегічних цілей. В цьому сенсі важливим завданням для громадського сектору є утримання теми “зеленого” переходу як у публічному дискурсі, так і в політичному порядку денному України.

Війна диктує свої правила в усіх сферах життя, саме тому окремі пріоритети політики відходять на другий план, в той час як інші набувають більш нагального значення. В енергетичному секторі як України, так і ЄС завданням номер один зараз є безпека постачання енергоносіїв. І часом задля здійснення цієї мети країни вдаються до заходів, які не відповідають іншим пріоритетам. Зокрема це стосується “зеленої” трансформації економіки: на час військового стану Україна легалізувала менш екологічне паливо стандартів Євро-3 та Євро-4, а Німеччина та інші країни заявили про готовність розконсервувати вугільні ТЕС.

За таких обставин є спокуса маніпулятивно протиставити безпеку постачання та декарбонізацію як несумісні цілі. Особливо добре таке протиставлення лягатиме на “травматичний” досвід рекордно високих цін на  енергоносії та їх дефіцит, що змушуватиме обирати безпеку понад усі інші пріоритети енергетичної політики. Тим важливіше нагадувати, що в довшій перспективі декарбонізація – найпевніший шлях до безпеки постачання в ЄС. Саме це дасть змогу відмовитись від російських викопних палив без шкоди економічному зростанню та зі збереженням функціонуючих ринків.

Для України ж “зелений” перехід має додаткове значення, адже без нього не варто чекати поступу у процесі вступу до ЄС, який насправді лише починається. Аналітичний центр DiXi Group разом з партнерськими громадськими організаціями готові допомагати, щоби продовження переходу до кліматично нейтральної економіки та підвищення ролі громадян у сталому розвитку України стали наріжними каменями у повоєнному відродженні.