Так, завдяки новому комплексному законопроєкту на сайті Міндовкілля, згідно з яким достатньо 1 раз додати словосполучення "Смарагдова мережа" до чинного Закону про природно-заповідний фонд, і магічним чином усі положення десятків сторінок Бернської конвенції про захист флори та фауни та двох Директив ЄС – 92/43/ЄС "Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори" та 2009/147/ЄС "Про захист диких птахів".

Таким чином, за замовчуванням забороняється будь-яка господарська діяльність на цих територіях, як таких, що регулюються Законом України "Про природно-заповідний фонд".

В той самий час в ЄС на територіях Смарагдової мережі (у Європі це - Natura 2000):

  • реалізація бізнес-проєктів МОЖЛИВА за відсутності альтернатив і лише задля збереження здоров’я та життя людей, забезпечення оборони держави і публічних інтересів;
  • створюються спеціальні плани управління територіями Смарагдової мережі, які встановлюють перелік заборон та обмежень на певні види діяльності;
  • відшкодовуються збитки власникам, користувачам землі тощо, які виникають внаслідок дії заборон чи обмежень діяльності на територіях Смарагдової мережі.

І це вже не кажучи про останні дерегуляційні заходи в ЄС, за якими спрощуються дозвільні процедури на проєкти, зокрема ВДЕ, що забезпечуватимуть декарбонізацію та досягнення енергетичної незалежності ЄС від країни-агресора...

Маю надію, що пропонована редакція законопроєкту буде доопрацьована і стане більш збалансованою.