Найбільшим емітентом викидів парникових газів в Україні є енергетика. Адже в країні досить велика частка вугільної генерації, тобто виробництва електроенергії з вугілля. 

Зменшити кількість викидів парникових газів реально, але для цього потрібні значні інвестиції. Найбільш перспективними напрямами є заміна вугілля на більш екологічні способи генерації електроенергії, модернізація промислових підприємств з використанням “зелених технологій” та точне землеробство. Все це можливо зробити підчас відновлення України після перемоги.

Україна взяла на себе зобов'язання зменшити викиди парникових газів, зокрема в рамках оновленого національного визначеного внеску України до Паризької Угоди (НВВ2). Уряд затвердив документ наприкінці липня 2021 року. Він визначає актуальну кліматичну мету України, а саме скорочення викиди парникових газів до рівня 35% до 2030 року, порівняно з 1990 роком. Паризька угода набрала чинності 4 листопада 2016 року і Україна була однією з перших держав, що її ратифікували. 

Проте експерти оцінюють ці розрахунки НВВ2 як недостатньо надійні, через брак достовірної вихідної інформації, а також верифікованих сценаріїв розвитку промисловості України.