Вплив вінйи на природоохоронні території України

facebook.com/EnvironmentalofUkraine

Понад 20% природоохоронних територій України уражені війною Війна має руйнівний вплив на довкілля, і її наслідки можуть бути відчутними не лише для нас, а й майбутніх поколінь. Військові дії призводять до погіршення стану екосистем та природних ресурсів навіть після їх припинення, впливаючи на добробут держави й суспільства. Внаслідок російської збройної агресії на сьогодні: – Уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 мільйона гектарів. – Під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи. – У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю. – Окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів. – Практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків". – Знищено всю заповідну зону (1588 га), найцінніша степова ділянка Джарилгацького національного природного парку. – Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.