Викиди вуглецю від металургійної промисловості (Scope 1 і 2) у 2022 році

linkedin.com/in/nikola-zhelyazkov-a342b216/

Викиди CO2 від металургії (Scope 1 і 2) у 2022 році становили 9,42% від світових викидів. Це менше, ніж 9,94% у 2021 році, що пов'язано зі скороченням виробництва сталі на 65,7 млн тонн. За оцінками, у 2023 році викиди сягнуть 9,24%, що знову ж таки пов'язано з падінням виробництва сталі та збільшенням інших глобальних викидів CO2.