Очікується, що щорічні глобальні інвестиції в енергетику у 2021 році повинні зрости до 1,9 трлн. доларів США і перевершити загальний обсяг щорічних інвестицій до докризового рівня. Їхня структура поступово змінюється в бік скорочення виробництва та зменшення споживання традиційного палива. Так, Міжнародне Енергетичне Агентство прогнозує, що у 2021 році світовий попит на енергію збільшиться на 4,6%, що компенсує відповідне скорочення на 4% у 2020 році.

Очікуваний підйом інвестицій у 2021 році є результатом циклічної реакції на відновлення світу та структурного зсуву потоків капіталу в бік більш чистих технологій. Але, незважаючи на нагальну необхідність переходу на більш стійкий енергетичний шлях, глобальні викиди вуглекислого газу (СО2) знову зростають після найбільшого в історії річного зниження у 2020 році.

Відновлювані джерела енергії продовжують домінувати в інвестиціях у нову генерацію електроенергії, і, як очікується, вони становитимуть близько 70% із загальної суми, витраченої на всі нові потужності в 2021 році. Решта капіталу буде інвестовано в мережі та системи накопичення енергії. Завдяки швидкому вдосконаленню технологій та зменшенню витрат, кожен долар, витрачений на впровадження вітроелектростанцій та фотоелектричних систем, сьогодні генерує в чотири рази більше електроенергії, ніж долар, який було витрачено на ті самі технології десять років тому.

Економічний потенціал будь-якої країни багато в чому залежить від стану її енергетичних ресурсів і умов їх використання. Саме тому для економічного зростання Україні необхідно більш активно розвивати використання альтернативних джерел енергії та енергоефективність. Це безперечно є важливою умовою забезпечення сталого розвитку національної економіки. В умовах курсу України на євроінтеграцію і одночасного впливу корупції, зростаючої інфляції, економічної і політичної нестабільності та інших несприятливих факторів нашій економіці потрібні дієві і швидкі реформи. Одним із безумовних пріоритетних напрямків на цьому шляху має стати підвищення загальної інвестиційної привабливості країни.

Ще нещодавно найбільш дієвою формою стимулювання інвестиційних проектів з відновлювальної енергетики в Україні була державна підтримка таких проектів шляхом прямого та непрямого фінансування. Але ситуація змінюється і вплив держави поступово починає зменшуватися. Можливості для інвестування в сектор альтернативної енергетики в Україні є потенційно надзвичайно сприятливими і без додаткових стимулів, але проблеми з послідовністю державної політики (точніше – її очевидна непослідовність) поки що стримують “зелені” інвестиції.

Саме поєднання світових технологічних трендів, наявних ресурсів та зваженної державної політики можуть зробити з ринку ВДЕ локомотив для розвитку економіки України в цілому. Це забезпечить подальше створення нових компаній і, як результат – сотень тисяч нових робочих місць. Успішна реалізація проектів пов’язаних з впровадженням чистих технологій (в тому числі – з використанням енергії сонця), сприятиме залученню капіталу і надасть поштовх для подальшого грошового руху і в інших галузях економіки.

Україна вже більше 10 років активно впроваджує рішення сонячної енергетики та має великі перспективи закріпитись в якості одного із ключових "сонячних" ринків (щонайменше в Східній Європі). Системний розвиток ринку сонячної енергетики принесе користь усім – девелоперам проектів, інвесторам, поточним і майбутнім власникам сонячних електростанцій, постачальникам обладнання та підрядникам, державі, пересічним громадянам та їх сім’ям. Цю тенденцію треба не тільки втримати, але і активно розвивати вже сьогодні.

Резюмуючи вищевикладене, можна сказати, що сонячна енергетика в Україні має перспективи, незалежні від державного регулювання, які пов’язані з загальносвітовими тенденціями. Це робить дану галузь найбільш привабливою для інвестицій, поступово відкриваючи український ринок для інвесторів з усього світу. І головна задача Асоціації сонячної енергетики полягає саме в тому, щоб максимально сприяти подальшому розвитку галузі.