Метою круглого столу на тему: "Захист екологічних прав в Україні та світі" було обговорити в експертному колі правників механізми, спрямовані на захист екологічних прав людини. Одним із таких інструментів державної політики є екологічний контроль, а реформа державного екологічного контролю є передумовою сталого відновлення довкілля. Правнича наука налічує багато механізмів, які дозволяють захищати екологічні права в Україні, і ця тема об’єднує всіх учасників круглого столу.

Варто зазначити, що цей напрям є невід'ємною складовою впровадження європейської екологічної політики. Тому реформа державного екологічного контролю, є однією з ключових ініціатив, яка дозволить нам реалізувати наші євроінтеграційні прагнення.

Реформа держекоконтролю передбачає запровадження адміністративно-господарських санкцій за шкоду довкіллю, що спонукатиме дотриманню підприємствами норм чинного законодавства України та впровадженню сучасних технологій у виробництво.

Відкритий, справедливий та неупереджений розгляд справ про накладення штрафних санкцій є її ключовим елементом. Успішне впровадження реформи державного екологічного контролю сприятиме досягненню екологічної безпеки та зеленому розвитку України.